Afdeling Strategie en Mobiliteit

Afdeling Strategie en Mobiliteit
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.774.35.19
02.774.36.27 (fax)
        
Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 Brussel

In een ruimer kader van duurzame ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in de gemeente, herverdeelt de afdeling Strategie en Mobiliteit de openbare ruimte tussen de verschillende gebruikers met aandacht voor de veiligheid, het gebruiksgemak en de zwakke weggebruikers. Ook het parkeerbeleid valt onder de bevoegdheden van deze afdeling.

Concreet beheert de afdeling alle aspecten die verbonden zijn aan het verkeer op de openbare weg, in nauwe samenwerking met de afdeling Realisatie en Onderhoud.

Op het eigenlijke domein van mobiliteit betracht de afdeling de samenwerking met andere beheerders van de openbare ruimte zoals het Gewest, Brussel Mobiliteit, MIVB en Brussel Leefmilieu om de tussenkomsten en verbouwingsprojecten te stroomlijnen. In het belang van de veiligheid bestudeert ze de uitwerking van de meest efficiënte beschermingsmethodes voor de zwakke weggebruikers (fietspaden, wandelwegen, bescherming van de gehandicaptenparcours).

Met de toevoeging van de cel bezetting van het openbaar domein, is de afdeling in staat om het kader van gemeentelijk mobiliteitsplan te overstijgen en een algehele en samenhangende visie te ontwikkelen op de aanleg en uitbating van het openbaar domein.

 

Schoolstraten

Een schoolstraat is een straat aan de ingang van een school, die bij het begin en het einde van de schooldag tijdelijk wordt afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer.

Door auto’s uit de straat te weren op de momenten waarop de meeste leerlingen in en uit de school komen, zorgt men voor meer verkeersveiligheid en een aangenamere en rustigere omgeving.

Daarom heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, in samenwerking met Brussel Mobiliteit en Brulocalis (de Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel), een stappenplan opgesteld om de scholen te ondersteunen bij hun aanvraag voor de invoering van schoolstraten.

In deze gids worden de procedure, de te vervullen criteria en de rol van de spelers tijdens de verschillende uitvoeringsfasen in detail beschreven.

De schoolstraat is een project dat een maximaal aantal gesprekspartners moet samenbrengen: de betrokken school en de gemeente, maar ook de oudervereniging, de politie, de gemeentelijke preventiedienst en de buurtbewoners.

Lees hier de routekaart voor de aanleg van schoolstraten in Woluwe-Sint-Lambert

 

Met de fiets

Gewestelijke infrastructuur

Er bestaat een gewestelijk parcours n° 2A en B dat een traject volgt waar er op verschillende plaatsen al gemeentelijke fietspaden en BEV’s bestonden (raadpleeg de website van Brussel Mobiliteit). Dit parcours loopt van de grens van Wezembeek-Oppem tot aan het centraal station.

In Sint-Lambrechts-Woluwe

Traject 2B
Na de Emile Vanderveldelaan en de Paul Hymanslaan komt men in rustigere straten door achtereenvolgens te kiezen voor de Goudeneilandenlaan, de Karel Moonens-, Dries- en Noodlottige Rotsstraat, de Kroning-, Erfprins-, Sint-Lambrechts-Woluwe- en Dietrichlaan, en ten slotte de Stafhouder Braffortstraat.

Traject 2A
Hippocrateslaan, Hof-Ten-Berg, Théodore De Cuyperstraat, Marcel Thirylaan, Atticastraat, Andromedalaan, Steenboklaan, Zuiderkruislaan, Roodebeeksteenweg en Februarilaan. Het parcours verlaat hierna het grondgebied van de gemeente en vervolgt zijn weg tot aan het centraal station.

De Groene Wandeling
Er bestaat langs het gewezen traject van de spoorweg Brussel-Tervuren een weg die is ingericht voor fietsers en voetgangers. Deze weg loopt langs een heleboel groene zones van het Gewest, onder andere een interessant stuk op het grondgebied van de gemeente, alvorens naar onze buurgemeente Sint-Pieters-Woluwe te voeren. Er werden aftakkingen naar de Moderne Woning en het Malou-speelplein ingericht.

 • De aangelegde fietspaden. Langs het Woluwedal (vanaf het kruispunt met de Vootstraat), daarna afslaan in de Marcel Thirylaan, Atticastraat, Andromedalaan, Steenboklaan, Zuiderkruislaan, Roodebeeksteenweg en Februarilaan.
 • Vanaf de rotonde van de Marcel Thirylaan loopt er een ander stuk naar de Théodore de Cuyperstraat, Hof-Ten-Berg en tot in de Hippocrateslaan.

Gemeentelijke infrastructuur

Er werden op gemeentelijk niveau een aantal fietspaden ingericht:

 • Kerselarenlaan;
 • van het Levieplein tot aan het Marie-Joséplein;
 • Konkelstraat;
 • fietspad gecombineerd met een voetgangerszone tussen het Heilige-Familieplein en de Steenboklaan.

Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV)

Er werden BEV’s ingericht in alle straten waar dit mogelijk was. In straten die niet breed genoeg zijn ( bijvoorbeeld de Sint-Lambertusstraat, de Karrestraat en de Hertogstraat) of waar het door de aanwezigheid van het openbaar vervoer gevaarlijk rijden is voor de fietsers, is dit niet gebeurd. De aanwezigheid van tramrails kan de inrichting van een BEV ook bemoeilijken.

Download hier de kaart van de BEV’s.

 

Plaatsing van fietsenrekken: wij doen een beroep op uw observatiezin!

Er werd een toezichtsprogramma opgezet dat gebaseerd is op de waarnemingen van de gemeenschapswachten op het terrein. Wij rekenen echter ook op uw medewerking.

Wilt u een fietsenrek in uw buurt of op een plaats die u vaak bezoekt met de fiets? Of merkt u gewoon plaatsen op waar de fietsenrekken vol zijn of waar fietsen in het wild geparkeerd worden? Laat het ons (indien mogelijk met een foto erbij) weten op het volgende adres: developpementstrategique@woluwe1200.be.

Uw suggesties zullen geanalyseerd worden door de dienst voor strategische ontwikkeling. Als de controle op het terrein positief blijkt, zal de gekozen plaats door de dienst voor het beheer van de openbare ruimte opgenomen worden in de jaarlijkse bestelling van nieuwe fietsenrekken.

Ter herinnering: de wegen op het grondgebied van de gemeente zijn al uitgerust met bijna 900 fietsparkeerplaatsen. Er worden momenteel 300 extra plaatsen (zowel gemeentelijke als gewestelijke) voorzien, met name nabij de metrostations. De gemeente heeft ook voorzien om beveiligde fietsparkings aan te leggen nabij scholen en sportcentra.

De doelstelling van het gemeentelijke actieplan op basis van de gewestelijke doelstellingen is wel al bereikt – met name 1 fietsplaats per 20 autoplaatsen – maar de gemeentelijke autoriteiten willen nog een stap verder gaan.

Info
Dienst Duurzame ontwikkeling, Planning en Perspectieven
02.774.35.21
developpementstrategique@woluwe1200.be

 

Gesloten veloboxen

 

 

 

Bekijk hier alle info

 

 

Kaart van de pientere leerling

Wanneer men enkele tips volgt en bij de pinken is, kan men de verkeersopstoppingen vermijden en de veiligheid in de omgeving van de scholen verhogen. Vandaar dat de fietsbrigade van de politie en de afdeling Strategie en Mobiliteit van de gemeente de ‘Kaart van de pientere leerling’ hebben ontworpen die u hier kunt downloaden.

 

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

 

De afdeling Strategie en Mobiliteit beheert de aanvragen betreffende de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Indien u wil dat er in de nabije omgeving van uw woning of uw werkplaats een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingericht, moet u een geschreven aanvraag naar het volgende adres versturen:

 

 

 

Info
Afdeling Studie Wegennet en GIS
evg-swg@woluwe1200.be
02.774.35.27

 

Door lid te worden van deze documenten:

 • een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart;
 • een dubbelzijdige kopie van het rijbewijs;
 • een dubbelzijdige kopie van de speciale “gehandicapte” card;
 • het algemeen attest afgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.

Klik hier om door te gaan naar de dienst Mindervaliden

Versterking van de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten

Met de proliferatie van de aanvragen enerszijds, en de druk van het autoparkeren anderszijds, heeft de cel Technisch Advies van de politiezone Montgomery beslist, in coordinatie met de Adviescommissie voor het Wegverkeer, de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten te versterken:

 • De verblijf- of werkplaats van de aanvrager moet niet over een gemakkelijk toegankelijke garage of privé parking beschikken.
 • De aanvrager beschikt over een voertuig of is door een samenwonende vervoerd.
 • De aanvrager is houder van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
 • De aanvrager heeft aanzienlijk moeite om zich te verplaatsen vanwege zijn handicap.
 • Het attest van de FOD Sociale Zekerheid moet tenminste 12 punten betreffende de «beperkte autonomie» vermelden, waarvan 2 voor de criterium «zich verplaatsen».
 • De politiediensten zullen geen enquetes meer doen aangaande de aanvragen die aan bovenvermelde criteria niet voldoen.
 • Deze procedure is van toepassing in het gehele Brussels Gewest.

 

VILLO!

 

 

 

 

 

 

Week van de Mobiliteit

Sint-Lambrechts-Woluwe doet ieder jaar mee aan de Week van de Mobiliteit, met inbegrip van de autoloze zondag.
Klik hier om door te gaan naar de website van Brussel Mobiliteit

Premie om een auto (of een tweede voertuig) weg te doen.
Volledige tekst van het reglement

 

Speelstraten

Een “speelstraat” is een gedeelte van een straat die gedurende bepaalde perioden voor het verkeer wordt afgesloten om een veilige speelruimte voor kinderen uit de buurt te creëren.
Het is een gelegenheid om in te spelen op de behoefte aan een speel- en ontspanningsruimte in de stad. Het is ook een concreet instrument dat ter beschikking van de buurtbewoners wordt gesteld om de sociale cohesie en de goede betrekkingen tussen buren in een straat te verbeteren.
De aanvraag voor de aanleg van een speelstraat moet worden ingediend door drie peters/meters die belast zijn met het sluiten en openen van de straat voor het verkeer volgens de met de gemeente afgesproken perioden.
Daartoe heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe in samenwerking met Brulocalis een stappenplan opgesteld om de omwonenden te helpen bij hun verzoek om de aanleg van een speelstraat.
Deze gids beschrijft in detail de procedure en de criteria waaraan moet worden voldaan. Hij bevat ook het aanvraagformulier en het handvest voor meters/peters.

Klik hier om de gids voor de uitvoering van een speelstraat te raadplegen

Info
Dienst Duurzame ontwikkeling – Planning en perspectieven
Afdeling Strategische Planning
developpementstrategique@woluwe1200.be
02.774.35.13

 

Een alternatief voor de auto: autodelen!

Rijdt u slechts af en toe of wilt u een tweede voertuig vervangen dat te weinig wordt gebruikt? Carsharing kan de oplossing zijn! Dankzij de vele operatoren met een snel evoluerend aanbod, vindt u het type voertuig en de formule die bij u passen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het onderhoud. De voertuigen kunnen eigendom zijn van gespecialiseerde operatoren of van particulieren.

Er zijn verschillende vormen van carsharing

Autodelen in “gesloten circuit”

De voertuigen worden ter beschikking gesteld van de leden in welbepaalde stations. U moet vooraf reserveren door het station van vertrek te kiezen. Met een toegangsbadge of een aangesloten applicatie krijgt u toegang tot het voertuig. Wanneer u het voertuig niet meer gebruikt, moet u het terugbrengen naar het vertrekstation.

De erkende exploitant op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is Cambio.

Autodelen in “vrije vloot”

De voertuigen worden ter beschikking gesteld van iedereen binnen een activiteitszone, waarvan de dekking afhangt van de exploitant. Zonder voorafgaande reservering, kunt u met een verbonden toepassing de voertuigen in de buurt lokaliseren en toegang krijgen tot het gekozen voertuig. U hebt het recht de activiteitszone te verlaten tijdens uw gebruik. Dit loopt af wanneer het voertuig er weer wordt geparkeerd.

De erkende exploitant op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is Poppy.

De voertuigen van de erkende exploitanten beschikken over een regionaal geldige parkeerkaart waarmee zij in alle blauwe, groene en grijze zones mogen parkeren. De ontheffingskaart is niet geldig in de rode en oranje zones en op gereserveerde parkeerplaatsen.

Autodelen tussen particulieren

Door uw eigen voertuig te delen met anderen, kunt u de kosten delen! Dit systeem kan spontaan of op gestructureerde wijze worden georganiseerd dankzij een gespecialiseerd platform.
Over het algemeen brengen autodeelsystemen eigenaars in contact met kandidaten naar gelang van hun locatie, en bieden zij een reserverings- en factureringshulpmiddel, alsmede een verzekering die geschikt is voor autodelen.
Het erkende platform voor autodelen tussen particulieren is Cozywheels.
Andere exploitanten: Getaround, CarAmigo, Wibee

Op grond van de Brusselse gewestelijke parkeerreglementering mogen erkende exploitanten aan hun leden een carpoolcertificaat uitreiken, dat elk lid van een carpoolgroep het recht geeft op een “bewonerskaart” voor het gedeelde voertuig, die geldig is in het gebied van zijn of haar woonplaats. Meer informatie over het verkrijgen van de bewonerskaart in de rubriek “parkeren”.
Voor lange afstanden wordt carpooling aangeboden door verschillende platforms: Carpool, BlaBlaCar, Commuty (delen tussen collega’s), Kowo, enz. U vindt alle operatoren op de website van Brussel Mobiliteit.

Info
Dienst duurzame ontwikkeling
Planning en perspectieven
Afdeling strategische planning
developpementstrategique@woluwe1200.be

02.774.35.13