Afdeling Strategie en Mobiliteit

Afdeling Strategie en Mobiliteit
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.774.35.13
02.774.36.27 (fax)
mobiliteit@woluwe1200.be
        
Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

In een ruimer kader van duurzame ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in de gemeente, herverdeelt de afdeling Strategie en Mobiliteit de openbare ruimte tussen de verschillende gebruikers met aandacht voor de veiligheid, het gebruiksgemak en de zwakke weggebruikers. Ook het parkeerbeleid valt onder de bevoegdheden van deze afdeling.

Concreet beheert de afdeling alle aspecten die verbonden zijn aan het verkeer op de openbare weg, in nauwe samenwerking met de afdeling Realisatie en Onderhoud.

Op het eigenlijke domein van mobiliteit betracht de afdeling de samenwerking met andere beheerders van de openbare ruimte zoals het Gewest, Brussel Mobiliteit, MIVB en Brussel Leefmilieu om de tussenkomsten en verbouwingsprojecten te stroomlijnen. In het belang van de veiligheid bestudeert ze de uitwerking van de meest efficiënte beschermingsmethodes voor de zwakke weggebruikers (fietspaden, wandelwegen, bescherming van de gehandicaptenparcours).

Met de toevoeging van de cel Bezetting van het openbaar domein, is de afdeling in staat om het kader van gemeentelijk mobiliteitsplan te overstijgen en een algehele en samenhangende visie te ontwikkelen op de aanleg en uitbating van het openbaar domein.

 

Gemeentelijk mobiliteitsplan
Groene Wandeling
Voetgangers
Fietsers
Openbaar vervoer
Automobilisten
Schoolmobiliteit

 

Week van de Mobiliteit

Sint-Lambrechts-Woluwe doet ieder jaar mee aan de Week van de Mobiliteit, met inbegrip van de autoloze zondag.
Klik hier om door te gaan naar de website van Brussel Mobiliteit

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Brussel