Afdeling Strategie en Mobiliteit

Afdeling Strategie en Mobiliteit
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.774.35.19
02.774.36.27 (fax)
        
Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 Brussel

In een ruimer kader van duurzame ontwikkeling en de verbetering van de levenskwaliteit in de gemeente, herverdeelt de afdeling Strategie en Mobiliteit de openbare ruimte tussen de verschillende gebruikers met aandacht voor de veiligheid, het gebruiksgemak en de zwakke weggebruikers. Ook het parkeerbeleid valt onder de bevoegdheden van deze afdeling.

Concreet beheert de afdeling alle aspecten die verbonden zijn aan het verkeer op de openbare weg, in nauwe samenwerking met de afdeling Realisatie en Onderhoud.

Op het eigenlijke domein van mobiliteit betracht de afdeling de samenwerking met andere beheerders van de openbare ruimte zoals het Gewest, Brussel Mobiliteit, MIVB en Brussel Leefmilieu om de tussenkomsten en verbouwingsprojecten te stroomlijnen. In het belang van de veiligheid bestudeert ze de uitwerking van de meest efficiënte beschermingsmethodes voor de zwakke weggebruikers (fietspaden, wandelwegen, bescherming van de gehandicaptenparcours).

Met de toevoeging van de cel bezetting van het openbaar domein, is de afdeling in staat om het kader van gemeentelijk mobiliteitsplan te overstijgen en een algehele en samenhangende visie te ontwikkelen op de aanleg en uitbating van het openbaar domein.

 

Kaart van de pientere leerling

Wanneer men enkele tips volgt en bij de pinken is, kan men de verkeersopstoppingen vermijden en de veiligheid in de omgeving van de scholen verhogen. Vandaar dat de fietsbrigade van de politie en de afdeling Strategie en Mobiliteit van de gemeente de ‘Kaart van de pientere leerling’ hebben ontworpen die u hier kunt downloaden.

 

Parkeerplaatsen voor gehandicapten

De afdeling Strategie en Mobiliteit beheert de aanvragen betreffende de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Indien u wil dat er in de nabije omgeving van uw woning of uw werkplaats een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingericht, moet u een geschreven aanvraag naar het volgende adres versturen:

 • Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
  Afdeling Strategie en mobiliteit
  Paul Hymanslaan 2
  1200 – Brussel

 

Door lid te worden van deze documenten:

 • een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart;
 • een dubbelzijdige kopie van het rijbewijs;
 • een dubbelzijdige kopie van de speciale “gehandicapte” card;
 • het algemeen attest afgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.

Klik hier om door te gaan naar de dienst Mindervaliden

Versterking van de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten

Met de proliferatie van de aanvragen enerszijds, en de druk van het autoparkeren anderszijds, heeft de cel Technisch Advies van de politiezone Montgomery beslist, in coordinatie met de Adviescommissie voor het Wegverkeer, de criteria voor het verlenen van een parkeerplaats voorbehouden aan de gehandicapten te versterken:

 • De verblijf- of werkplaats van de aanvrager moet niet over een gemakkelijk toegankelijke garage of privé parking beschikken.
 • De aanvrager beschikt over een voertuig of is door een samenwonende vervoerd.
 • De aanvrager is houder van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
 • De aanvrager heeft aanzienlijk moeite om zich te verplaatsen vanwege zijn handicap.
 • Het attest van de FOD Sociale Zekerheid moet tenminste 12 punten betreffende de «beperkte autonomie» vermelden, waarvan 2 voor de criterium «zich verplaatsen».
 • De politiediensten zullen geen enquetes meer doen aangaande de aanvragen die aan bovenvermelde criteria niet voldoen.
 • Deze procedure is van toepassing in het gehele Brussels Gewest.

 

VILLO!

 

 

 

 

 

Vind een Villo !-station bij u in de buurt

 

Met de fiets

Gewestelijke infrastructuur

Er bestaat een gewestelijk parcours n° 2A en B dat een traject volgt waar er op verschillende plaatsen al gemeentelijke fietspaden en BEV’s bestonden (raadpleeg de website van Brussel Mobiliteit). Dit parcours loopt van de grens van Wezembeek-Oppem tot aan het centraal station.

In Sint-Lambrechts-Woluwe

Traject 2B
Na de Emile Vanderveldelaan en de Paul Hymanslaan komt men in rustigere straten door achtereenvolgens te kiezen voor de Goudeneilandenlaan, de Karel Moonens-, Dries- en Noodlottige Rotsstraat, de Kroning-, Erfprins-, Sint-Lambrechts-Woluwe- en Dietrichlaan, en ten slotte de Stafhouder Braffortstraat.

 

Traject 2A
Hippocrateslaan, Hof-Ten-Berg, Théodore De Cuyperstraat, Marcel Thirylaan, Atticastraat, Andromedalaan, Steenboklaan, Zuiderkruislaan, Roodebeeksteenweg en Februarilaan. Het parcours verlaat hierna het grondgebied van de gemeente en vervolgt zijn weg tot aan het centraal station.

De Groene Wandeling
Er bestaat langs het gewezen traject van de spoorweg Brussel-Tervuren een weg die is ingericht voor fietsers en voetgangers. Deze weg loopt langs een heleboel groene zones van het Gewest, onder andere een interessant stuk op het grondgebied van de gemeente, alvorens naar onze buurgemeente Sint-Pieters-Woluwe te voeren. Er werden aftakkingen naar de Moderne Woning en het Malou-speelplein ingericht.

 • De aangelegde fietspaden. Langs het Woluwedal (vanaf het kruispunt met de Vootstraat), daarna afslaan in de Marcel Thirylaan, Atticastraat, Andromedalaan, Steenboklaan, Zuiderkruislaan, Roodebeeksteenweg en Februarilaan.
 • Vanaf de rotonde van de Marcel Thirylaan loopt er een ander stuk naar de Théodore de Cuyperstraat, Hof-Ten-Berg en tot in de Hippocrateslaan.

 

Gemeentelijke infrastructuur

Er werden op gemeentelijk niveau een aantal fietspaden ingericht:

 • Kerselarenlaan;
 • van het Levieplein tot aan het Marie-Joséplein;
 • Konkelstraat;
 • fietspad gecombineerd met een voetgangerszone tussen het Heilige-Familieplein en de Steenboklaan.

Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV)

Er werden BEV’s ingericht in alle straten waar dit mogelijk was. In straten die niet breed genoeg zijn ( bijvoorbeeld de Sint-Lambertusstraat, de Karrestraat en de Hertogstraat) of waar het door de aanwezigheid van het openbaar vervoer gevaarlijk rijden is voor de fietsers, is dit niet gebeurd. De aanwezigheid van tramrails kan de inrichting van een BEV ook bemoeilijken.

Download hier de kaart van de BEV’s.

Fietsparkeerplaatsen

Er bestaan in de gemeente 250 fietsparkeerplaatsen, vooral langs de grote verkeersassen en in de omgeving van het openbaar vervoer of van het gemeentehuis.

Beveiligde fietsboxen

 

 

Week van de Mobiliteit

Sint-Lambrechts-Woluwe doet ieder jaar mee aan de Week van de Mobiliteit, met inbegrip van de autoloze zondag.

Klik hier om door te gaan naar de website van Brussel Mobiliteit

Premie om een auto (of een tweede voertuig) weg te doen.

Volledige tekst van het reglement