Openbare verlichting

Afdeling Realisatie en onderhoud
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.761.28.09
amenagement@woluwe1200.be

 

Bij stoornis of gebrek, gelieve de afdeling Realisatie en Onderhoud te contacteren die ervoor zorgt dat de wederindienststelling, in handen van de onderneming SIBELGA, zo spoedig mogelijk plaats vindt.

Wanneer u een stoornis waarneemt, vermeld dan aub duidelijk:

 • de betrokken straat;
 • de nummer die op de pa(a)l(en) is (zijn) aangegeven;
 • het gedeelte van de straat dat zonder verlichting is (begin- en eindnummer van de woningen vermelden);
 • het identificatienummer van de verlichtingspaal dat is aangebracht op het onderste gedeelte ervan (dit helpt de techniciens van de de onderneming SIBELGA in hun opzoekingen);
 • het huisnummer indien de paal zich voor een woning bevindt;
 • het huisnummer indien het een probleem betreft aan de voorgevel.

Deel deze gegevens mee aan de afdeling Realisatie en Onderhoud.

Ons technisch personeel en dat van SIBELGA danken u bij voorbaat.

 

Stroom- of gas uitval: Wat te doen in geval van een stroomstoring?

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een stroomstoring, dus is het raadzaam om eenvoudige controles uit te voeren om het probleem op te sporen.

De algemene stroomuitval

Is de buurt zonder licht? Ging de stroomonderbreker niet af in het huis? In dit geval is het een algemene stroomstoring als gevolg van een net onregelmatigheid, neem dan contact op met uw openbare netbeheerder SIBELGA op het nummer 02.274.40.66.

Alarmnummers

 • Gaslucht: 0800.19.400
 • Elektrische ketel: 02.274.40.66
 • Uitval van de openbare verlichting: 02.274.40.40.66

 

Wat advies vooraleer SIBELGA te bellen
 • Zorg ervoor dat het probleem zich alleen in uw huis of in uw hele omgeving voordoet.
  Als het probleem zich alleen in uw huis voordoet, controleer dan of uw zekering of andere zekeringen eenvoudigweg moeten worden gereset (de knop moet naar boven wijzen).
 • Controleer ook of uw differentieel niet gereset hoeft te worden (de knop moet naar boven wijzen). Als het systeem wordt geactiveerd zodra u het probeert in te schakelen, betekent dit dat er een stroomstoring in uw systeem is. Bel in dit geval uw elektricien om het probleem op te lossen. De testknop (T) wordt alleen gebruikt om te controleren of het differentieel goed werkt.
 • In geval van een stroomstoring als gevolg van een verhuizing, kunt u een kijkje nemen bij de verschillende energieleveranciers, zonder te vergeten uw inventaris op te stellen (het is een verplicht document in België om de staat van de woning te certificeren bij het binnenkomen en verlaten van de huurder).