Gelijkheid van kansen

Dienst GSST
Cel Gelijke kansen
Tomberg, 123 (1ste verdieping)
02.761.28.84
fase.egalitedeschances@woluwe1200.be
      Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 16u30

 

 

De dienst Bevolking ontvangt u in gebarentaal. Maak dan een afspraak op het adres fase.egalitedeschances@woluwe1200.be. Dank u voor het rekening houden met zijn studies in het Frans van gebarentaal.

 

Tegenwoordig horen we meer en meer over gelijkheid van kansen praten. Maar wat is gelijkheid van kansen? In welk levensdomein kunnen we erover spreken? Vanwaar komt dit begrip?

Gelijkheid van kansen betekent dat individuen over dezelfde kansen, over dezelfde mogelijkheden beschikken om zich maatschappelijk te ontwikkelen, ongeacht sociale of etnische afkomst, geslacht, financiële mogelijkheden van de ouders, geboorteplaats, religieuze overtuiging, of eventuele handicap.

Gelijkheid van kansen is dus een breed begrip dat heel wat verschillende thema’s omvat. De meest gebruikelijke, die door het Brussels Gewest werden vastgelegd, zijn:

  • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
  • de strijd tegen partnergeweld en geweld binnen het gezin;
  • racisme en discriminatie van minderheden;
  • ongelijkheid te wijten aan een handicap;
  • discriminatie van LHBT’s (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transseksuelen);
  • de toegang tot de gezondheidszorg

De cel Gelijkheid van Kansen stelt voortaan haar eigen brochure, die eind 2014 uitkwam, ter beschikking van het publiek. Deze brochure heeft tot doel om het begrip ‘gelijkheid van kansen’ zo goed mogelijk uit te leggen en aldus een antwoord te bieden op de meest courante vragen. Benevens de theoretische uitleg bevat de brochure ook een kennistest en een lijst met nuttige contacten. De brochure ligt ter beschikking in de hal van het gemeentehuis en in de kantoren van de cel Sociale Actie, Tomberg 123 (1ste verdieping).

Download hier de informatiebrochure Geleikheid van kansen.

 

De verschillende acties van de Cel Gelijkheid van kansen

Charter tegen seksisme

Wereldaidsdag

Ieder jaar opnieuw worden er rond de periode van Wereldaidsdag sensibiliseringsacties voor het grote publiek georganiseerd. Tijdens bepaalde edities hebben de jongeren van het 4de leerjaar in het secundair onderwijs deelgenomen aan animaties rond dit thema. Deze sessies werden in samenwerking met de jeugddienst en gespecialiseerde gastsprekers in de scholen georganiseerd in de vorm van animaties per klas.
De jongeren konden daarna een geïmproviseerde voorstelling over dit thema bijwonen. Wij werken samen met het Centrum voor Gezinsplanning en Seksuologie (CGS) en de Jeugddienst, en verdelen op strategische plaatsen sensibiliseringsmateriaal.
In 2016 waren wij aanwezig in de metrostations Tomberg (voormiddag) en Roodebeek (namiddag).

 

Vrouwendag

Ieder jaar zijn er verscheidene activiteiten in het kader van de Vrouwendag om het publiek te sensibiliseren rond dit thema. Het gaat om een film- en theatervoorstelling, een lezing rond het thema vanuit medisch standpunt gevolgd door een debat over de gelijkheid van man en vrouw enz… Deze Vrouwendag is ook de gelegenheid om actie te voeren tegen partner- en intrafamiliaal geweld, en om denkgroepen samen te stellen rond de veiligheid van vrouwen ouder dan 55 jaar.

In 2017 hebben wij u een conferentie-debat aangeboden rond vrouwen en hun plaats in de geschiedenis en de cultuur, met als belangrijkste genodigde: Faouzia Charfi, natuurkundige, auteur, hoogleraar aan de Universiteit van Tunis en tevens politica. De conferentie werd gepresenteerd door Béatrice Delvaux, hoofdredactrice van de krant Le Soir. Het evenement werd opgeluisterd met de voorlezing door Actrice Geneviève Damas van fragmenten uit het boek « Rêves de femmes, une enfance au harem » (Fatima Mernissi) en de liederen van sopraan Soumaya Hallak.

 

Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Elk jaar sensibiliseren wij het publiek om het witte lint te dragen door op 25 november pins voor de preventiecampagne van het Brussels Gewest te verdelen. Wij hebben onze eigen kaarten gecreëerd : « face à la violence ne restez pas de marbre ! » en « Je suis bleu de toi ».

 

De strijd tegen huiselijk en huiselijk geweld

Ik hou van hem/haar: een beetje, veel…

In maart 2017, hebben de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs uit verschillende scholen van Sint-Lambrechts-Woluwe de voorstelling « Ik hou van hem/haar: een beetje, veel … Geweld en amoureuze relaties in het Facebooktijdperk » bijgewoond, een creatie die aangeboden werd door het Brocoli Théâtre. Een relevant werkstuk, dat door een voor jongeren bedacht werd. Het stuk toont verschillende vormen van «liefdes »geweld (verbaal, psychologisch, seksueel, fysiek…)

 

Intimidatie: Acties/Reacties 2018-2019

De campagne « Intimidatie: acties/reacties » in samenwerking met de vzw « Handen af ! Stop seksisme » sensibiliseert het grote publiek, het gemeentepersoneel evenals de secundaire scholen rond intimidatie in de openbare ruimte, via affiches met interpellerende slogans, en een verwijzing naar de wet tegen seksisme en straatintimidatie.

 

Ongelijkheid verbonden aan een handicap

Opleiding gebarentaal

In samenwerking met de vzw CREE volgen leden van het gemeentepersoneel cursussen gebarentaal.

Om doven en slechthorenden een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden, vervolgt deze groep haar leerproces, met deze opleiding die elk jaar intensiever wordt. Dankzij deze lessen zijn de gemeentelijke administratieve en sociale teams nu in staat om de betrokken burgers te verwelkomen.

 

De Veertiendaagse van de Gelijkheid van Kansen

In 2014 werden er sensibiliseringsacties gevoerd over het thema van de gehandicapte persoon, in samenwerking met verenigingen gevestigd op het grondgebied van de gemeente maar ook met enkele instellingen van buiten onze gemeente. Twee weken lang werd er een ruim en gevarieerd programma aan het publiek aangeboden.

 

Discriminatie van LHBTQI+ (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen, queers, interseksuelen en + voor alle mogelijke andere seksuele en genderidentiteiten)

Sint-Lambrechts-Woluwe neemt sinds 2018 deel aan het « All Genders Welcome »- project, georganiseerd door het Regenbooghuis, en toont dus voortaan inclusieve beelden in een visuele campagne, voor een reeks vormingen voor het gemeentepersoneel. Deze actie heeft als doel om eraan te herinneren dat alle koppels en alle gezinnen welkom zijn binnen de gemeente, dat ieder individu vrij is om zijn genderidentiteit te beleven , en dat de openbare ruimte van iedereen is.

 

Gezondheid

Werelddag tegen AIDS – 1 december

Naar aan leiding van de Werelddag tegen AIDS, worden er sensibiliseringsacties gevoerd voor een breed publiek; animaties of improvisatievoorstellingen voor jongeren georganiseerd in samenwerking met de Jeugddienst en de gespecialiseerde sprekers, in de scholen, via animaties in de klas of tentoonstellingen voor het brede publiek.

Wij werken samen met het Centrum voor Gezinsplanning en Seksuologie (CGS), en verdelen op strategische plaatsen sensibiliseringsmateriaal: metrostations Roodebeek en Tomberg.

 

0-5-30

De cel Gelijkheid van Kansen heeft een 0-5-30-actie op poten gezet, en sensibiliseert op die manier het publiek rond de thematiek « 0 sigaretten, 5 stukken fruit en groente en 30 minuten sport per dag  », een project dat sinds maart 2014 loopt.