Riolering

Het gemeentelijk rioleringsnet, de aansluiting ervan op de woningen met inbegrip van de uitlijning wordt volledig beheerd door:

VIVAQUA
(BIWM-Zuivering)

Keizerinlaan, 17-19
1000 – Brussel
02.518.81.11
info@vivaqua.be
www.vivaqua.be

Voor alle vragen omtrent :

  • aanleg, herstelling, onderhoud, reiniging, nazicht of bestudering van problemen m.b.t. het gemeentelijk netwerk;
  • projecten van heraanleg of verbetering van het netwerk;
  • onderhoud van de aansluiting van de private riolering op de hoofdriolering die gelegen is onder het openbaar domein, met uitzondering van het onderhoud en de reiniging van de rioolputten dat wordt uitgevoerd door de gemeentediensten,

kunt u contact opnemen met
Afdeling Realisatie en Onderhoud
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.761.28.11
amenagement@woluwe1200.be