Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Energie besparen

De opwarming van de aarde, het steeds schaarser worden van fossiele brandstoffen, het in vraag stellen van de kernenergie… deze actuele onderwerpen maken ons bewust van de noodzaak om onze consumptiegewoonten te herzien om het comfort, de besparingen, het behoud van hulpbronnen en het respect voor het milieu op elkaar af te stemmen.

 

Al ongeveer 10 jaar neemt de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een reeks maatregelen die ertoe leiden dat het energieverbruik wordt verminderd en dat er tegelijkertijd besparingen worden gerealiseerd.

Overeenkomstig het principe dat de beste energie de energie is die we niet verbruiken, voerde Sint-Lambrechts-Woluwe sinds 2008 het Gewestelijk programma PLAGE in (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie).

Er werd een audit uitgevoerd in 70 gemeentelijke gebouwen met als doel een programma te vast te leggen voor rationeler en optimaler energieverbruik: dakisolatie, vervanging van chassis, plaatsing van efficiënte verwarmingsketels, beter beheer van elektriciteit… het betreft een langetermijnbeleid. Toch werpt dit al vruchten af, want tussen 2008 en eind 2016 is het gasverbruik van de gemeentegebouwen (met uitzondering van Poseidon) met 43,3% gedaald, het stroomverbruik met 18%, en dit terwijl het programma nog steeds aan de gang is. Poseidon zal binnenkort onderworpen worden aan een belangrijke energierenovatie. De doelstelling, namelijk het verbruik met 50% verminderen, zal dus ruimschoots worden bereikt!

Wist u dat?

De gemeentediensten zijn uitgerust met elektrische voertuigen: 3 voertuigen (+2 in bestelling), 15 etsen (+ 4 in bestelling) en een scooter. Bj de vernieuwing van het gemeentelijk wagenpark (vrachtwagens, bestelwagens, veegmachines, …) zal de voorkeur steeds worden gegeven aan de minst verontreinigende voertuigen en daar waar mogelijk aan elektrische.

 

Een overgang op een nieuw energiesysteem dat ook de inwoners aanbelangt

Het gemeentelijke energieloket verstrekt gratis advies om de inwoners te helpen bij de beperking van hun energieverbruik: premie, isolatie, soorten verwarming… Er worden eveneens conferenties georganiseerd over deze diverse onderwerpen.

Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg 80
02.761.28.17
energie@woluwe1200.be
Maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u

 

De gemeente werkt eveneens aan een overgang naar hernieuwbare en niet verontreinigende energie
  • Ze sloot zich aan bij het Gewestelijke programma SolarClick dat subsidies verleent voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen die elektriciteit produceren. Er zijn momenteel studies aan de gang om na te gaan of Poséidon, het gemeentehuis, de scholen Parc Malou, Prinses Paola hiermee kunnen worden uitgerust. Bij Petit Foriest, de instelling voor het milieuonderwijs werden deze reeds geplaatst. De scholen Parc Schuman en Charmille zullen volgen en zo ook alle toekomstige gebouwen.
  • Warmtekrachtkoppeling, (productie van warmte en elektriciteit door middel van een enkele brandstofmotor). In het kader van de volgende energie-renovatie van Poséidon zal deze mogelijkheid worden bestudeerd.
  • Zonne-energie, waarbij de zon warm water levert, is een installatie waarmee de daken van de scholen Parc Malou en Prinses Paola, de Petit Foriest, het stadion, de gemeenteserres reeds zijn uigerust. Deze techniek zal worden bestudeerd voor andere gebouwen, waaronder Poséidon.
  • Het verstandig gebruik van verlichting werd eveneens ingevoerd. De Prince Baudouin school werd uitgerust met LED verlichting. Dit zal ook het geval zijn voor de scholen Schuman en Charmille. Het Lichtplan dat momenteel wordt ontwikkeld, zal de gemeente toelaten beter tot haar recht te komen terwijl tegelijkertijd het energieverbruik wordt verminderd. De eindejaarverlichting is vervangen door een meer energiezuinige uitvoering.
  • Alle nieuwe gebouwen worden opgetrokken met naleving van de normen inzake energie- en duurzaamheidprestaties, zoals de scholen Parc Malou en Robert Maistriau en de hondenkennel van de politiezone gelegen in de Andromeda wijk. Dit zal eveneens het geval zijn voor de toekomstige eco-wijk Schuman-Charmille.

Het OCMW beschikt over een afdeling Energie die de personen, genietend van een OCMW uitkering, adviezen geeft om hun energiefactuur te beperken.
Op afspraak
02.761.28.11
energie@cpas.woluwe1200.be