Niet-gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs

 

Basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Floralia GO!
Hoofdschool
Floraliënlaan 29
Wijkschool
Théodore de Cuyperstraat 144
02 771 59 71
Directrice: Rita DEHERTOGH

 

Vrij Basisonderwijs

Angelusinstituut
Roodebeeksteenweg, 586
Directeur: David VAN MOL
02 770 28 40
directie@angelusinstituut.be

 

Sint-Jozefsschool
Albert Dumontlaan, 1
Directrice: Martine DIERICKX
02 762 14 08
sintjozefsschool.m.dierickx@belgacom.net

 

Voorzienigheid
Fabrystraat, 40
Directrice: Sigrid MAHY
02 772 60 97
voorzienigheid.slw@vgc.be

 

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan, 278
Directrice: Mieke VAN LOO
02 739 43 02
bubao.directie@gmail.com
www.kiwoluwe.org
Buitengewoon basisonderwijs type 7: Orthopedagogisch centrum voor kinderen met gehoor- en/of gezichtsproblemen.
Voor kinderen en jongeren met psycho-sociale problemen en/of autisme-spectrumstoornissen.