Niet-gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs

 

Basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Floralia GO!
Hoofdschool
Floraliënlaan 29
Wijkschool
Théodore de Cuyperstraat 144
02.771.59.71
Directrice: Rita Dehertogh

 

Vrij Basisonderwijs

Angelusinstituut
Roodebeeksteenweg, 586
Directeur: David Van Mol
02.770.28.40
02.771.38.50 (fax)
directie@angelusinstituut.be

 

Sint-Jozefsschool
Albert Dumontlaan, 1
Directrice: Martine Dierickx
02.762.14.08
02.762.14.08 (fax)
sintjozefsschool.m.dierickx@belgacom.net

 

Voorzienigheid
Fabrystraat, 40
Directrice: Sigrid Mahy
02.772.60.97
02.772.60.97 (fax)
voorzienigheid.slw@vgc.be

 

Koninklijk Instituut Woluwe
Georges Henrilaan, 278
Directrice: Mieke Van Loo
02.739.43.02
02.733.78.36 (fax)
bubao.directie@gmail.com
www.kiwoluwe.org
Buitengewoon basisonderwijs type 7: Orthopedagogisch centrum voor kinderen met gehoor- en/of gezichtsproblemen.
Voor kinderen en jongeren met psycho-sociale problemen en/of autisme-spectrumstoornissen.