Oproep tot projecten - Interationale solidariteitWe bezoeken de windmolen! Woluweeen reëel en virtueel bos groeit in Brussel - ConferentieDe beroepen uit vroegere tijden - GemeensteKennismaking met de vogels van bij onsHulde aan Bronislaw GeremekDag van Europa - Focus RoemeniëWandelen om uw conditie te behouden of te berbeteren!Hommageavond voor Sarah Goldberg - WolubilisZonder plastic - Bestrijding van het gebruik van plastic

EPB-medewerker (m/v/x)

Vacature – Beambte belast met de energieprestaties van de gebouwen (m/v/x)

Wie is je werkgever?

De afdeling “Stedenbouw” van de Technische Dienst van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is belast met de ruimtelijke ordening van de gemeente: certificaten en stedenbouwkundige vergunningen, milieu- en verkavelingsvergunningen, BBP, GOP, stedenbouwkundige overtredingen, EPB-reglementering,…

Wat houdt de functie in?

Je (m/v/x) bent belast met de toepassing van de reglementering betreffende de energieprestaties van de gebouwen (EPB) door:

 • Via het loket, per telefoon en/of door de verwerking van dossiers technische en administratieve steun te verlenen aan de personen die dat wensen betreffende de reglementering van EPB-werkzaamheden;
 • De dienst Stedenbouw te helpen bij de verwerking van het EPB-voorstel in het kader van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (SV): de inhoud van het administratief dossier controleren en het dossier verder verwerken, de coherentie nagaan tussen de energetische keuzes en de stedenbouwkundige aspecten van het project, de EPB- en SV-gegevens in het NOVA-systeem invoeren, eventuele aanvragen voor afwijkingen van de EPB-vereisten behandelen;
 • Na de afgifte van de SV volgens de aanbevelingen die door het BIM worden voorgesteld de “eenvoudige renovaties” of de “eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheden” te controleren: behandeling van de EPB-aankondiging, van de EPB-verklaringen, bezoeken aan de bouwplaats, waarschuwingen opstellen, ingebrekestellingen en eventuele processen-verbaal opstellen voor het niet naleven van de EPB-vereisten;
 • Aan het BIM de opvolging van de dossiers betreffende “de zwaar gerenoveerde eenheden, de met nieuw gelijkgestelde eenheden en/of de nieuwe eenheden” over te maken;
 • Deel te nemen aan de coördinatievergaderingen en de vormingen betreffende de reglementering van EPB-werken die door het BIM georganiseerd worden en door een jaarverslag voor het BIM op te stellen.
Wie zoeken we?
 • Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens twee jaar in het domein van de bouwkunde, stedenbouw en/of architectuur
 • Je leest en begrijpt de plannen en de verschillende reglementen die van toepassing zijn op het gebied van stedenbouw (GSV, GBP, BBP,…) en van de energieprestaties van de gebouwen
 • Je hebt een goede kennis van de meest courante software (tekstverwerking, spreadsheets,…)
 • Je kunt zowel zelfstandig als in team werken
 • Je houdt van het contact met het publiek
 • Je bent geïnteresseerd in nieuwe technologieën rond energie in de bouwsector
 • Je hebt de vorming EPB-adviseur gevolgd of je bent bereid om deze tijdens de eerste maanden van onze samenwerking te volgen
Wat zijn je eventuele troeven?
 • Je hebt de vorming voor EPB-adviseur en de opfrissingscursussen gevolgd
 • Je bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
 • Je bezit een rijbewijs categorie B
Wat zijn de voorwaarden?
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs van minstens bachelor/graduaat-niveau in de volgende domeinen: bouwkundig tekenaar, bachelor in de bouw, binnenhuisarchitect, landmeter

OF

 • een diploma hoger onderwijs van minstens master/licentiaat-niveau in de volgende domeinen: architect, industrieel ingenieur (bouw), burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur
Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds)

Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 2.248,80 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Minimale aanvangswedde in barema A1.1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.058,36 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur ons dan je curriculum vitae en je motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be.

Uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaturen: vrijdag 05/04/2019.

Een volledige functiebeschrijving is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.