Ethische Code van de gemeentelijke mandatarissen

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Ethische Code van de gemeentelijke mandatarissen

Tijdens de gemeenteraad van februari, heeft de Lijst van de Burgemeester voorgesteld om de ethische Code van de gemeentelijke mandatarissen goed te keuren.

 

De ethische Code is gericht tot alle gemeentelijke mandatarissen van Sint-Lambrechts-Woluwe, met name de burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden, de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, de leden van de politieraad en elke mandataris van de algemene vergadering, de raad van bestuur of het directiecomité van een lokale openbare instelling.

Om het vertrouwen van de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe in het lokale democratische systeem te behouden en te versterken, zal op de website van de gemeente ook een tabel met de aanwezigheid van gemeentelijke mandatarissen in de gemeentelijke overheden worden gepubliceerd.

In het geval van een aanklacht door een onderzoeksrechter of een rechtstreekse dagvaarding van de procureur des Konings voor de correctionele rechtbank, voor elk misdrijf dat of misdaad die kan leiden tot een gevangenisstraf van 1 jaar of meer, legt de ethische Code – en dit is een primeur – de verplichting vast voor elke gemeentelijke vertegenwoordiger om ontslag te nemen uit zijn mandaat.

Door deze Code in de gemeenteraad te stemmen of te ondertekenen, verbindt elke mandataris zich er dus moreel en persoonlijk toe de verplichtingen uit de Code na te leven, als hij zetelt in een ander orgaan dan de gemeenteraad.

Zie hier de tekst van de ethische Code van de gemeentelijke mandatarissen.

 

Info

Kabinet van de burgemeester Olivier MAINGAIN
02.761.35.22
c.arnould@woluwe1200.be