Vreemdelingen

Dienst Vreemdelingen
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.774.36.19
02.761.27.20/08/87
sejour.verblijf@woluwe1200.be
Maak een afspraak online
 

Openingsuren

  • maandag van 8u tot 13u (op afspraak)
  • dinsdag van 8u tot 13u (op afspraak) en van 16u tot 19u (op afspraak)
  • woensdag van 8u tot 13u (op afspraak)
  • donderdag van 8u tot 13u (op afspraak) en van 16u tot 19u (op afspraak)
  • vrijdag van 8u tot 13u (op afspraak)

 

Covid-19: maak een afspraak voor de volgende gemeentelijke diensten

In het kader van de preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist om vanaf dinsdag 3 november, tot nader order, het onthaal van de volgende diensten voornamelijk op afspraak te organiseren.

Afspraak te maken: gelieve contact op te nemen met de diensten

Maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, op de hieronder vermelde telefoonnummers.

De diensten

zijn toegankelijk op afspraak.
De loketten zijn vrij toegankelijk op dinsdag en donderdag van 16u tot 19u

De diensten

zijn toegankelijk op afspraak.
Het loket is vrij toegankelijk op donderdag van 16u tot 19u

De dienst

is op afspraak beschikbaar op maandag en vrijdag van 9u tot 12u.
De guiche is vrij toegankelijk op woensdag van 9u tot 12u.

De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak

De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Samengevat

 

 

Verblijf in Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer moet men zich aanbieden bij de dienst Vreemdelingenzaken?

De aanvrager dient zich bij de dienst Vreemdelingenzaken van zijn verblijfplaats aan te bieden binnen de 8 werkdagen na zijn aankomst in België.

Verblijf van meer dan 3 maanden

Buitenlanders die de intentie hebben om langer dan drie maanden in het land te verblijven (werk, studies) moeten zich aanbieden bij de dienst Vreemdelingenzaken om zich te laten inschrijven in het Vreemdelingenregister: uitsluitend op afspraak, .

Maak hier een afspraak

Zij dienen mee te brengen: paspoort met visum of identiteitskaart, huurcontract voor de woning die de hoofdverblijfplaats is, 6 foto’s (voor Europese onderdanen) of 5 foto ’s (voor niet-EU-onderdanen). Naargelang de motieven voor het verblijf (bezoldigde arbeid, zelfstandigenstatuut, gezinshereniging…), zullen er bijkomende documenten vereist zijn. (in toepassing van de wet van 15/12/1980 op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het KB van 08/10/1981 zoals gewijzigd)..Behoudens bijzondere wettelijke bepalingen zullen de dossiers voorgelegd worden aan de dienst Vreemdelingenzaken voor beslissing.

 

Drievoudige legalisatie van de aktes van de burgerlijke stand

Informatie over de procedure

Een akte is voorzien van een drievoudig legalisatie, als ze de stempel draagt van het bevoegde Ministerie in het land van oorsprong, met legalisatie van de handtekening van de bevoegde ambtenaar van de Ambassade van België in het land van oorsprong, en tot slot, de legalisatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel.

 

Adreswijziging

Binnen de 15 dagen na uw verhuis dient u zich aan te bieden bij de dienst Bevolking, met uw identiteitskaart.
Slechts één enkele persoon mag de administratieve procedure doorlopen voor heel het gezin (met alle identiteitskaarten).
Na uw verklaring zal er een onderzoek ingesteld worden door de nabijheidsinspecteur om na te gaan of u wel degelijk op het opgegeven adres verblijft.
Bij de afhaling van uw identiteitskaart dient u het inschrijvingsbewijs van uw voertuig voor te leggen om er het nieuwe adres op te vermelden.

Definitief vertrek naar het buitenland

Bied u aan bij de dienst Bevolking met de identiteitskaarten van alle personen van het gezin dat het grondgebied verlaat.
Indien vereist ontvangt u een bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister (certificaat model 8), na ondertekening ervan door de bevoegde overheid.

 

Gezinshereniging

Documenten voor te leggen in het kader van de gezinshereniging

Artikel 10

De niet EU-onderdaan die recht heeft op gezinshereniging is voor onbeperkte duur ingeschreven in het vreemdelingenregister, de kaart is 5 jaar geldig.
Als de pas in België aangekomen vreemdeling houder is van een Visum D « gezinshereniging », dient hij zich aan te bieden bij het gemeentebestuur met zijn paspoort / visum, zijn huurcontract voor de woning die de hoofdverblijfplaats is, 6 foto’s en 10 €.
Als de vreemdeling – die hier wettig moet verblijven – zijn aanvraag tot gezinshereniging in België doet, dient hij zich aan te bieden met zijn paspoort, zijn Belgische verblijfstitel, de naar behoren gelegaliseerde akte van de burgerlijke stand waarop de gezinshereniging gebaseerd is, een bewijs dat de ziekteverzekering de risico’s in België dekt voor de vreemdeling-aanvrager en diens gezinsleden, een uittreksel uit het strafregister, zijn huurcontract voor de woning die de hoofdverblijfplaats is, en een door de geneesheer ingevuld type-medisch attest (verkrijgbaar aan onze loketten). Er zal een onderzoek gevoerd worden om na te gaan of de aanvrager beschikt over « voldoende huisvesting ».

Artikel 10 Bis

De niet EU-onderdaan die recht heeft op gezinshereniging is tijdelijk ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Als de pas in België aangekomen vreemdeling houder is van een Visum D « gezinshereniging »,dient hij zich aan te bieden bij het gemeentebestuur met zijn paspoort / visum, zijn huurcontract voor de woning die de hoofdverblijfplaats is, 6 foto’s en 10 €.
Indien de vreemdeling die legaal in België verblijft, zijn aanvraag tot gezinshereniging in België doet, dient hij zich aan te bieden met zijn paspoort, zijn Belgische verblijfstitel, de naar behoren gelegaliseerde akte van de burgerlijke stand waarop de gezinshereniging gebaseerd is, een bewijs dat de ziekteverzekering de risico’s in België dekt voor de vreemdeling-aanvrager en diens gezinsleden, een uittreksel uit het strafregister, het huurcontract voor de woning die de hoofdverblijfplaats is, en een door de geneesheer ingevuld type-medisch attest (verkrijgbaar aan onze loketten). Er zal een onderzoek gevoerd worden om na te gaan of de aanvrager beschikt over « voldoende huisvesting ».

Article 40

De persoon die recht heeft op gezinshereniging is een Belgische onderdaan of een EU-onderdaan.
De vreemdeling biedt zich aan bij het gemeentebestuur met zijn (al dan niet geldig) nationaal paspoort voorzien van een (geldig of vervallen) visum en een document dat op rechtsgeldige wijze (zie rubriek legalisatie) zijn bloed- of aanverwantschap bewijst met het gezinslid waarmee hij zich wil herenigen.