Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Euthanasie: voorafgaande wilsverklaring

Dienst Bevolking

Gemeentehuis
2, Paul Hymanslaan
02.761.27.86/88/89

pop.bevolk@woluwe1200.be

 

Sinds 1 september 2008 kan elke meerderjarige burger naar de gemeente van zijn woonplaats gaan om er een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren, voor het geval dat hij zijn wil niet meer zelf kan uiten en voor zover er voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld door de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. 
Het in te vullen document kan worden afgehaald aan het loket van de dienst Bevolking, waar de ambtenaar u alle nuttige informatie ter zake zal geven.

U kunt het formulier van wilsverklaring ook hier downloaden.

Zodra ze naar behoren ingevuld en ondertekend werd door de partijen, moet de wilsverklaring aan ons afgegeven worden (aan hetzelfde loket). Na controle van de identiteit van de getuigen, laten wij de wilsverklaring registreren bij het ministerie van Volksgezondheid en sturen wij u een ontvangstbewijs toe.
De wilsverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

 

Wat is de geldigheid van een wilsverklaring inzake euthanasie?

Voor verklaringen gedaan vóór 2 april 2020: de geldigheidsduur is 5 jaar vanaf de datum van de verklaring. De aangever moet er zelf voor zorgen dat zijn wilsverklaring om de 5 jaar wordt herbevestigd indien hij wil dat deze geldig blijft. Deze herbevestiging kan op dezelfde manier gebeuren als de eerste wilsverklaring: nieuwe papieren verklaring en nieuwe inschrijving bij de gemeentelijke administratie.

Voor verklaringen gedaan vanaf 2 april 2020: de verklaring is onbeperkt geldig.