Verdeling van maskers aan bewoners Woluwe1200Helpen horeca Woluwe 1200woluwe 1200 - Gemeentelijke diensten alleen toegankelijk op afspraakGeef bloed Red-Cross Woluwe 1200Heropening van de gemeentescholen in Sint-Lambrechts-WoluweVideoconferentie burgemeester Maingain - Woluwe 1200Woluwe 1200: het dragen van een masker is verplichtWoluwe 1200: Hervatting van de parkeercontroleHet ministerieel besluit van 8 mei 2020Woluwe 1200: Fietsers vergeten vanaf de WoluwelaanDe toegang tot de groene promenade is verboden voor fietsers

Euthanasie: voorafgaande wilsverklaring

Dienst Bevolking

Gemeentehuis
2, Paul Hymanslaan
02.761.27.86/88/89

pop.bevolk@woluwe1200.be

 

Sinds 1 september 2008 kan elke meerderjarige burger naar de gemeente van zijn woonplaats gaan om er een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren, voor het geval dat hij zijn wil niet meer zelf kan uiten en voor zover er voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld door de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. 
Het in te vullen document kan worden afgehaald aan het loket van de dienst Bevolking, waar de ambtenaar u alle nuttige informatie ter zake zal geven.

U kunt het formulier van wilsverklaring ook hier downloaden.

Zodra ze naar behoren ingevuld en ondertekend werd door de partijen, moet de wilsverklaring aan ons afgegeven worden (aan hetzelfde loket). Na controle van de identiteit van de getuigen, laten wij de wilsverklaring registreren bij het ministerie van Volksgezondheid en sturen wij u een ontvangstbewijs toe.
De wilsverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

Belangrijk!

De geldigheidsduur van de voorafgaande wilsverklaring van euthanasie is momenteel beperkt tot vijf jaar. Om geldig te blijven, moet de wilsverklaring daarom om de vijf jaar door de declarant worden bevestigd. Zo niet zal de wilsverklaring uit de database verwijderd worden.