Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Gemeentelijke groene premies

 

 

Hergebruik van regenwater, groendak, composttank… De inwoners die wensen gebruik te maken van milieuvriendelijke technieken kunnen genieten van gemeentepremies.

 

Premie om een natuurlijke poel te ontwikkelen of een reeds bestaande in uw tuin te rehabiliteren

Deze premie, van maximaal 50% van de totale kosten van het werk met een maximum van 150€, omvat de ontwikkelingskosten die door een professional of de door de persoon gekochte apparatuur worden gevraagd, en de aankoop van planten.

50€ extra wordt toegekend als de gebruikte materialen een levensduur van ten minste 20 jaar hebben of als ze ten minste 20% gerecyclede inhoud bevatten. De toename wordt ook gemaakt voor werk dat wordt uitgevoerd door een sociale economie, aangepast werk of een bedrijf voor sociale integratie.

Raadpleeg hier het reglement
Download hier het aanvraagformulier

 

Compostvat

Er wordt door de gemeente een premie toegekend voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak…). Het bedrag van de premie beperkt zich tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van 50€). Bovendien wordt dit bedrag slechts één maal per gezin toegekend.

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement.

Belangrijke info
Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet aan het aanvraagformulier toegevoegd worden.

Hoe vraagt u de premie aan?
Vraag uw premie aan via het voor dit doel voorziene formulier, vergezeld van de financiële bewijsstukken.
Formulier te downloaden en terug te sturen naar duurzame.o@woluwe1200.be.

 

Installatie van zonneboilers

Installaties voor de productie van sanitair warm water op zonne-energie kunnen genieten van een gemeentepremie, zelfs indien er reeds een regionale of intercommunale premie werd toegekend, en indien het gaat om de renovatie van een bestaand gebouw (dus niet voor een nieuwbouw).
Bedrag: 10 % van de installatiekosten – maximum 500 €
Gezamenlijke installatie: maximum 5.000 €
duurzame.o@woluwe1200.be

02.761.29.49

Toewijzingsreglement voor premies vooe de installatie van een zonneboiler

 

Groendak

Sinds 2016 kan voor de aanleg van een groendak bij een onroerend goed hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting, onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd worden.

Download hier het reglement voor de toekenning van een premie voor het inrichten van een groendak

duurzame.o@woluwe1200.be
02.761.29.49

 

Regenwatertank

Voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater wordt onder bepaalde voorwaarden een premie uitgekeerd: minimum 2000 l., scheiding van het leidingwaternetwerk, opvang van dakwater over minimaal 40 m2, aansluiting zijn op een toilet of vaatwasser, de plaatsing moet worden uitgevoerd door een professional.
Bedrag: 20 % van de kosten van de werken met een maximum van 500€.

Download het gemeentereglement voor het bekomen van een premie voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Download het document van premieaanvraag voor de plaatsing, herstelling of vervanging van een systeem voor de recuperatie van regenwater.

Info
Afdeling Realisatie en Onderhoud
02.774.35.67

 

Compostvat

Op vertoon van een aankoopfactuur op persoonlijke naam ontvangen de inwoners van de gemeente een terugbetaling van 25 € voor de aankoop van een compostvat.
duurzame.o@woluwe1200.be

 

 

 

 

 

 

 

Overstromingen voorkomen
Premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Een terugslagklep verhindert het opstijgend water bij overstromingen. Sinds 2017 kan een premie worden toegekend voor de installatie in een bestaand gebouw. De installatie moet door een professional worden uitgevoerd.
Bedrag: 50% van het geïnvesteerd bedrag met een maximum van 200 €.
duurzame.o@woluwe1200.be
02.761.29.49

Download hier het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de plaatsing van een terugslagklep op de aansluiting met het openbaar riolennetwerk

Toekenning van een financieel voorschot aan de inwoners die het slachtofer zijn van overstromingen

De schadevergoedingsprocedure door de verzekeringen na schade, veroorzaakt door een erkende overstroming, kan lang zijn. De gemeente kan een voorschot van 500 € toekennen voor het herstel van de geleden schade. Dit voorschot kan zonder intrest worden terugbetaald.
duurzame.o@woluwe1200.be
02.761.29.49