Open Monumentendagen Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolenvoedselinzameling voor honden en katten Woluwe 1200Woluwe 1200: elektrische fietsen gratis te testenTraject naar work at Woluwe 1200

Fietsen graveren

Preventiedienst
Paul Hymanslaan, 2
02.761.28.83
02.774.35.54
prev@woluwe1200.be

 

De Preventiedienst organiseert fietsgraveeracties op verschillende plaatsen in de gemeente.

Deze dienst is gratis, duurt maar een paar minuten en bestaat erin dat je je rijksregisternummer in het kader van je fiets laat graveren.

Een fiets met een nummer is een fiets die men herkent. De eventuele dief zal minder snel worden verleid door fietsen die identificeerbaar zijn en dus niet zo gemakkelijk verkocht kunnen worden. Bovendien zal een gestolen fiets die wordt teruggevonden zo snel weer bij zijn eigenaar belanden.

Om het kader van de fiets te laten graveren, dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd waarop het rijksregister vermeld staat (identiteitskaart of SIS-kaart).

 

Volgende afspraken om uw fietsen te laten graveren – jaar 2019

1/06/2019 12u – 18u Georges Henri feest
15/06/2019 13u – 18u Dries wijk feest
26/06/2019 13u – 18u Sportcomplex Mounier
29/06/2019 10u – 16u Hof-ten-Berg wijk feest
10/07/2019 12u – 17u 188, Tomberg (Preventiedienst)
1/09/2019 10u – 18u Dynamifeest
28/09/2019 12u – 18u Romaanse feesten te Wolubilis