Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Groene ruimtes

Afdeling Natuur
Kleurenprachtlaan, 9
02.761.29.41/42/43/44/45
02.774.35.99 (fax)
ev-gr@woluwe1200.be
         

Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u

 

De dienst Openbare tuinen heeft als belangrijkste opdracht om, via de uitoefening van zijn voornaamste bevoegdheden, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

 

Stadsbebloeming

De dienst Openbare Tuinen kweekt in haar 700 m² oppervlakte aan serres de planten bestemd voor de bebloeming van de straten en openbare gebouwen. De teelt begint vanaf eind februari.

De aanplantingen in enkele cijfers:

  • 52.000 eenjarige planten voor de decoratie van de bloemperken (parken en openbaar wegennet);
  • 50.000 tweejarige planten (bebloeming van de bloembedden van de herfst tot het voorjaar);
  • 20.000 eenjarige planten aangeplant als florale composities in de serres;
  • 12 oranjeriebakken met citrusvruchten, olijf- en palmbomen;
  • een groot aantal zogeheten oranjerieplanten voor de decoratie van de bloembedden die gebruikt worden bij evenementen;
  • 9.800 voorjaarsbollen;
  • 120 chrysanten;
  • groene planten voor de decoratie van de kantoren en gebruikt voor de decoratie bij evenementen.

De dienst Openbare tuinen bekwaamt zich ook in het realiseren van bloemenmozaïeken en in het op originele wijze aanleggen van bloemperken.

 

Beheer van straatbomen, parken en groenzones

De dienst Openbare tuinen beheert ongeveer 6.000 rooibomen, 51 ha openbare groene ruimtes, met inbegrip van groenzones geklasseerd als half-natuurlijke ruimtes, zoals de weides van het Hof ter Musschen of het ter Bronnen Park.

Alle grote parken van de gemeente werden geklasseerd of op de bewaarlijst geplaatst.

Elke boom is ondertussen geïdentificeerd door middel van een metalen plaatje voorzien van een nummer dat overeenkomt met een computerfiche. De fiche geeft onder andere de opvolging van de gezondheidstoestand van de boom weer.

Parken, tuinen en openbare groenzones beheerd door de dienst Openbare Tuinen

 

1 –  Ter Bronnenpark
2 –  Maloupark
3 –  Roodebeekpark
4 –  Tuin van Lenneke Mare
5 –  Neerveldpark
6 – Sint-Lambrechtspark
7 –  Tiendenschuurpark
8 –  René Pechèrepark
9 –  Verheyleweghenpark
10 – Grootveldplein
11 –Joséphine-Charlottesquare
12 –Marie-Josésquare
13 –Sint-Hendriksvoorplein
14 –Slotpark
15 – Site Hof-ter-Musschen
16 –Aristide Briantpark
17 – Groene wandeling
18 – Calabriësquare
19 –8 Mei 1945-plein

 

Parken, tuinen en openbare groenzones op het gemeentelijk grondgebied die niet beheerd worden door de dienst Openbare tuinen

20 – Tuin van Geneeskrachtige Planten van de UCL
21 – Georges Henripark
22 –Woluwewandeling (tussen het ter Bronnenpark en het Maloupark)
23 –Oude spoorlijnwandeling
24 –Vergotesquare
25 –Gouddalsite

 

Beheer van de speelpleinen

De afdeling Natuur beheert de opvolging van de controles en herstellingen van de 18 speelpleinen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden. Zij zorgt ook voor de inrichting of de renovatie van deze speelpleinen. Alle installaties van deze openbare speelpleinen voor kinderen voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen vastgelegd door het KB van 28 maart 2001, op basis van Europese richtlijnen (Europese normen EN 1176, EN 1177 en EN 1069). Er werden belangrijke werken gerealiseerd om aan de conformiteitseisen te kunnen voldoen, soms gebeurden er zelfs complete renovaties of herinrichtingen, met als doel om 100% in orde te zijn met deze zeer strikte reglementering.

De afdeling Natuur beheert dus de opvolging van de controles en herstellingen van de speelpleinen. Zij staat tevens in voor de inrichting of renovatie ervan. Het onderhoud van deze speelpleinen wordt verzekerd door de gemeentelijke Sportdienst. In geval u beschadigingen vaststelt op één van deze speelpleinen, vragen wij u vriendelijk om dit te melden via het telefoonnummer 02.761.27.94.

Raadpleg hier de locatie van deze speelpleinen op het gemeentelijk grondgebied

 

Beheer van de sportinstallaties in open lucht

De dienst Openbare Tuinen beheert de inrichtingswerken, het groot onderhoud van de sportinfrastructuur in het gemeentelijk stadion en de overeenkomsten met de aannemers die instaan voor het onderhoud en de diverse reparaties van de installaties.

Alle sportcomplexen in Sint-Lambrechts-Woluwe

 

Bescherming van het leefmilieu

De dienst Openbare Tuinen onderzoekt de dossiers die de leefomgeving negatief kunnen beïnvloeden. Hij ondersteunt en beheert de subsidies van plaatselijke verenigingen die gevoelig zijn voor milieuproblemen:

 

Verhuring van biologische moestuinen

De verhuur van de percelen die ter beschikking gesteld worden van de inwoners die een moestuin willen aanleggen, wordt beheerd door de dienst Gemeentelijke eigendommen.

De gemeente stelt twee tuinen ter beschikking:

  • in het ter Bronnenpark;
  • in de Hof-ten-Bergwijk (Théodore De Cuypergaarde).

Voor nadere inlichtingen betreffende de locatie van een perceel gelieve hier de dienst Gemeentelijke Eigendommen te contacteren.

 

La Terre, notre jardin/de Aarde, onze tuin – Animaties en activiteiten

De dienst Openbare Tuinen organiseert elk jaar een cyclus van conferenties, bezoeken en ateliers, onder de naam La Terre, notre jardin/De Aarde, onze tuin. Al deze animaties en conferenties zijn gratis.

Gelieve hier het programma van het seizoen 2020 van de cyclus De aarde, onze tuin te raadplegen.