Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Het Bronnenpark

De vijver van het Bronnenpark

 

Het Bronnenpark (4,5 ha) dankt zijn naam aan de vele bronnen die zijn vijver bevoorraden.

Dit park, dat eertijds eigendom was van Solvay, werd begin vorige eeuw in het laaggelegen en moerassige gedeelte van de Woluwevallei aangelegd. De vijver werd tussen 1914 en 1918 uitgegraven, waarschijnlijk in de voormalige veenlaag.

Na het overlijden van Louis Solvay, werd een deel van het park in 1964 door de gemeente aangekocht, om er een openbaar park van te maken. De vijver is bezaaid met gele plomp en andere waterplanten. De oevers worden deels ingenomen door een semi-aquatische vegetatie zoals gele lis of moesdistel.

Het park is als Engels landschapspark opgevat en men bemerkt er nog mooie rotspartijen en romantische bruggen. De oorspronkelijke moestuin is een biologische tuin geworden. Omwille van zijn grote biologische waarde werd dit park geklasseerd als half-natuurlijk gebied.

 

Een dreef van het park, omzoomd met schietwilgen

Eén van de bronnen die de vijver voeden