Het dragen van een masker is verplicht in winkels en bepaalde handelskernen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Het dragen van een masker is verplicht in winkels en bepaalde handelskernen in Sint-Lambrechts-Woluwe
Om de maximale veiligheid van de burgers te garanderen tijdens de verschillende fases van de deconfiniëring die door de federale regering werden beslist, vaardigde burgemeester Olivier Maingain op 13 mei 2020 een politiebevel uit dat het dragen van maskers oplegt in winkels en in bepaalde aders met een groot aantal winkels en publieke plaatsen.

Het dragen van een masker is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar:
 • In de openbare ruimte, van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur:
  • Georges Henrilaan, tussen nrs. 194/166 en 519/508,
  • Ridder Koninglaan, tussen nrs 41 en 67,
  • Verheyleweghenplein en Georges Henrilaan, 1,
  • Roodebeeksesteenweg, tussen nrs. 236 en 264,
  • Tomberg, tussen nrs.229/232 en 52/49,
  • Stokkelsesteenweg, tussen nrs. 270 en 308.
  • Sint-Lambertusstraat, tussen nrs. 120 en 200, met inbegrip van het Woluwe Shoppingcentrum
 • In alle winkels (tijdens de openingstijden), voor zowel het publiek als het personeel.
Dit sluit niet uit dat een fysieke afstand van minstens 1,5 m t.a.v. andere mensen en barrièrehandelingen, zoals aanbevolen sinds het begin van de gezondheidscrisis (regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog of in een zakdoek, thuisblijven als men ziek is), moeten behouden worden.
Vanaf 01/06/2020 kan elke inbreuk op een van deze verplichtingen worden bestraft met een administratieve boete van maximaal 250 euro, overeenkomstig artikel 11 van het Algemeen politiereglement.
 
Waarom deze beslissing?
Hoewel de versoepeling, aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad op 24 april 2020, vanaf maandag 11 mei voor een groot aantal handelszaken gepland was, werd het ministerieel besluit tot vaststelling van de richtlijnen die in de openbare ruimte moeten worden uitgevoerd in afwachting van deze verspoeling pas zeer laat naar de burgemeesters gestuurd die verantwoordelijk zijn voor de handhaving ervan, namelijk op vrijdag 8 mei in de late namiddag …, net voor het weekend.

Met het oog op een optimale opvolging van deze richtlijnen hebben burgemeester Olivier Maingain en Philippe Jaquemyns, schepen voor het beheer van de openbare ruimte, die ook verantwoordelijk is voor de coördinatie van de acties in het kader van het coronavirus, op zaterdag 9 mei samen met de gemeentelijke diensten alle maatregelen bestudeerd die moeten worden uitgevoerd om de veiligheid van de burgers te garanderen en in het bijzonder om na te gaan of de aanbevolen veiligheidsafstand in de omgeving van en in de winkels wordt nageleefd.

Een kaart met de plaatsen waar de controle van de veiligheidsafstand moet worden gegarandeerd, maakte duidelijk dat er veel politiepersoneel (het enige dat bevoegd is om beperkingen op te leggen aan mogelijke overtreders) nodig zou zijn om alle winkels en commerciële zones te bestrijken die op maandag 11 mei opnieuw open zijn.

De korpschef van de politiezone van Montgomery verklaarde op zondag 10 mei, nadat hij werd geraadpleegd, dat hij vanwege de vele taken van de politiezone niet voldoende personeel had om deze controle uit te voeren.

Burgemeester Olivier Maingain stuurde vervolgens een brief per drager naar de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken met het verzoek om een federale politiemacht (geschat op 100 leden per dag) ter beschikking te stellen om toe te zien op de naleving van de regels die in zijn richtlijnen zijn vastgelegd. Tot op heden werd geen antwoord ontvangen.

Burgemeester Olivier Maingain betreurt ten zeerste dat deze richtlijnen de burgemeesters, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan, zo laat hebben bereikt en dat de minister de haalbaarheid van zijn aanbevelingen duidelijk heeft onderschat. Vragen om de toepassing van veiligheidsmaatregelen is een goede zaak … zolang ook de middelen voorzien worden!

Burgemeester Olivier Maingain heeft daarom moeten beslissen om het dragen van mondmaskers op te leggen om de veiligheid van de burgers te maximaliseren.

Geconfronteerd met de onmogelijkheid om te garanderen dat de veiligheidsafstand tussen mensen te allen tijde en op alle plaatsen wordt gerespecteerd;

Gelet op de vele deskundige adviezen die het dragen van een mondmasker, zelfs een zelfgemaakt masker, of enig ander middel om de neus en de mond te bedekken, beschouwen als een extra en nuttige maatregel om zichzelf te beschermen en de overdracht van het coronavirus tegen te gaan;

Om de maximale veiligheid van de burgers te garanderen tijdens de verschillende fases van de versoepeling waartoe de federale regering heeft besloten, heeft burgemeester Olivier Maingain op 13 mei 2020 een politieverordening uitgevaardigd die het dragen van maskers in winkels en in bepaalde commerciële knooppunten waar zich een aanzienlijk aantal winkels en plaatsen bevinden die toegankelijk zijn voor het publiek, verplicht stelt.

 Burgemeester Olivier Maingain en de leden van het College nemen alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe te waarborgen in het licht van deze pandemie.

Er worden maskers uitgedeeld aan de meest kwetsbare personen. Er zal binnenkort informatie worden meegedeeld over de verdeling van de maskers aan alle inwoners.

De volledige tekst van de politieverordering