Het ministerieel besluit van 8 mei 2020

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Het ministerieel besluit van 8 mei 2020

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe publiceert de tekst van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie.

U kunt hier de volledige tekst van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 raadplegen.

De gemeente publiceert de documenten met de titel “FAQ” niet meer op haar site omdat ze niet altijd in overeenstemming zijn met de opeenvolgende versies van het decreet van 23 maart, zoals gewijzigd, en meer rechtsonzekerheid scheppen dan dat ze zekerheid bieden aan degenen die ze raadplegen.

Personen die vragen hebben over de toepassing van het besluit worden uitgenodigd zich rechtstreeks te richten tot de FOD Volksgezondheid: info-coronavirus@health.fgov.be – 080014689.

De gemeente acht zich niet gebonden aan de antwoorden van de geraadpleegde instantie en behoudt zich het recht voor de juridische relevantie ervan te controleren.