Het participatief budget is terug voor het 2de seizoen

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Het participatief budget is terug voor het 2de seizoen

Van 1 tot en met 31 oktober, hou u klaar om uw favoriete projecten te kiezen!


 

In november 2020, in het kader van de eerste editie van het door de gemeente opgestarte participatief
budget, hebben velen van u gestemd om de burgerprojecten te selecteren die door de gemeente
worden gefinancierd en die bestemd zijn voor de realisatie van inrichtingen of de ontwikkeling van
projecten van collectief belang.

De tijd is nu gekomen dat u een besluit moet nemen over de projecten die in 2021 werden ingevoerd. Na een financiële en technische evaluatie van de projecten door de gemeentelijke diensten heeft de Raad van het verenigingsleven voor deze editie 8 projecten geselecteerd uit de 18 die waren ingediend, met een budget van 200.000 euro, net als vorig jaar.

U hebt de hele maand oktober de tijd om te stemmen voor de 3 beste projecten (zie kader). De gemeentelijke diensten zullen vervolgens aan de uitvoering ervan werken.

 

Alles wat u moet weten om (GOED) te stemmen

Wie?
Elke inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe, vanaf 16 jaar.

Wanneer?
Van 1 tot en met 31 oktober 2021

Waar?
Op het platform www.woluwe1200.be/stemmen

Hoe?
Selecteer gewoon 3 projecten en rangschik ze in volgorde van voorkeur door ze
punten te geven, d.w.z. 7 punten voor het 1ste, 2 punten voor het 2de en 1 punt voor het 3de.

 

Om u te helpen bij uw keuze, volgt hier een korte beschrijving van elk geselecteerd project

1. Agorespace Andromeda door jongeren voor jongeren

Het project heeft tot doel de kwaliteit van het ludieke en sportieve buitenaanbod in de Andromedawijk te verbeteren. De Agorespace-structuur werd er in 1995 geïnstalleerd en is nu verouderd, door de tijd versleten en beantwoordt niet meer aan de verwachtingen van de jongeren. Het project bestaat uit de renovatie van de sportuitrusting en de vervanging van de synthetische vloerbedekking.
Herziene budget: 50.000 EUR

2. Vervanging van een dode boom en aanplanting van twee andere bomen

Dit project betreft de vervanging van een van de twee jonge bomen die voor de Bolderiklaan 1 zijn geplant, maar die de droogte van de zomer van 2020 niet heeft overleefd. Tegelijkertijd zouden aan de overkant, waar het trottoir erg breed is, twee nieuwe bomen van dezelfde soort worden geplaatst. Het is de bedoeling om de toegang tot de laan harmonieuzer te maken.
Herziene budget: 1.035 EUR

3. Beveiliging en inrichting van een Kiss & Ride zone aan de Kerselarenlaan 239

Het project betreft de versterking van de veiligheid van de Kiss & Ride zone aan de ingang van de Sint-Henrischool en de verbetering van de gezelligheid van deze zone. Meer in het bijzonder is het de bedoeling: 1/ de Kiss & Ride zone en de omgeving ervan in te richten; 2/ het gebied rond de Kiss & Ride zone te beplanten; 3/ een boekenkast te installeren; 4/ « Pieto »-figuren voor de verkeerslichten te plaatsen.
Herziene budget: 12.300 EUR

4. Marie’s kleine Boomgaard

Het doel van het project is een terrein van 100 m² (op de hoek van de E. Vanderveldelaan en de Lenneke Marelaan) op te waarderen door de aanleg van een boomgaard (5 appel- en kersenbomen) en bloemperken, en de plaatsing van twee banken om er een gezellige ruimte van te maken.
Herziene budget: 3.653 EUR

5. WoluWeSkate, of de installatie van een « skatepark » in Sint-Lambrechts-Woluwe

De installatie van een skatepark biedt een veilige plaats, aangepast aan en bestemd voor de beoefening van het skateboarden, waardoor de risico’s van ongevallen worden verminderd. Het biedt ook een alternatief voor het ‘wilde’ skateboarden door een ontmoetingsplaats te bieden voor skateboarders van alle niveaus. Als het skatepark wordt geselecteerd, zal het in het Stadion Fallon worden geïnstalleerd.
Herziene budget: 44.860 EUR

6. Groen voor Van Meyel, of de vergroening van de speelplaats van de Van Meyel-school (Georges Henrilaan)

Momenteel vertoeven de 400 leerlingen, leraren en personeelsleden in een volledig gemineraliseerde ruimte waar geen bomen of planten groeien. Het project “Groen voor Van Meyel” heeft tot doel drie bomen, een haag en fruitstruiken te planten om groene eilanden te creëren, en het dak van de speelplaats te vergroenen om de biodiversiteit te bevorderen, regenwater vast te houden, CO2 op te vangen, …
Herziene budget: 29.760 EUR

7. Hier stroomde de Roodebeek

Het project bestaat uit de inrichting van het pleintje op het kruispunt van de Kerselarenbergstraat, de Noodlottige Rotsstraat en de Tomberg, voor gebouwen die momenteel leeg staan. Hier stroomde vroeger de Roodebeek, een vroegere zijrivier van de Woluwe. De initiatiefnemers van het project willen dit pleintje een “blauw” karakter geven door de aanleg van een infiltratiesloot en een ludieke, historische en esthetische structuur die doet denken aan de oude passage van de Roodebeek en die kinderen zal laten genieten van het plezier van water en de stroming ervan. Dit burgerproject zal moeten worden geïntegreerd in het project voor de herinrichting van de openbare ruimte dat door de gemeente zal worden uitgevoerd na de renovatie van het gebouw “Habitation moderne”.
Herziene budget: 11.315 EUR

8. 50 tinten groen in het hart van de Floraliën – De Floraliën, het kleine bos voor Iedereen

Het doel van het project is de fauna en flora van het Floraliënbosje te beschermen en te valoriseren door het harmonieus te integreren in het leven van de buurt. Het project, dat voortvloeit uit de oproep van de burgers van 30 juni 2020, heeft niet tot doel een park aan te leggen. Het gaat erom het kleine bos aan te leggen voor het plezier van de omwonenden, die er dagelijks komen, en tegelijkertijd het wilde karakter ervan te behouden, overeenkomstig het door Natagora aanbevolen non-interventionistische beheer.
Herziene budget: 45.100 EUR