Hittegolfplan Woluwe 1200Mondmaskerplicht in Sint-Lambrechts-Woluwe: nieuwe maatregelenZomerrooster gemeentebestuur Woluwe 1200Gemeentelijke diensten open voor het publiek - Woluwe 1200Woluwe 1200 - bezoeken de windmolenArkadia : De Andromeda- en de Steenbokwijkschoolonderwijs brochure Woluwe 1200Woluwe 1200 - test de elektrische fiets gratisAutoloze zondag: 20 september 2020Net Brussel zal geen niet-reglementaire groene zakken meer aanvaardenHet ministerieel besluit: Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperkenthe gemeente Woluwe 1200 helpt haar sportclubsWoluwe 1200 - Vluchten over Brussel

Het participatief budget

 

Het participatief budget, van de burgerprojecten gefinancierd door de gemeente

Elk jaar zal 200.000 € worden gewijd aan de realisatie van inrichtingen of de ontwikkeling van projecten van collectief belang voorgesteld door de burgers.

Toegang tot het participatieplatform
Gebruiksaanwijzing

1 – Projectdrager zijn

Kunnen een dossier indienen: alle inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe die minstens 16 jaar zijn, de bewonersgroeperingen, wijkcomités, verenigingen van handelaars en rechtspersonen waarvan de zetel gevestigd is in de gemeente.
Behalve: de gemeenteraadsleden, leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, schepenen en houders van een gewestelijk, federaal of Europees mandaat.

2 – Het project

Een project van collectief belang voor de inrichting of verfraaiing van de openbare ruimte of van het patrimonium van de gemeente. Het is een investeringsproject: geen werkingsuitgaven, noch lonen of vergoedingen.
Maximumbudget: 50.000 €.
In te dienen via het platform voor burgerparticipatie op de site van de gemeente, www.woluwe1200.be, of per brief aan het College van burgemeester en schepenen.

3 – Haalbaarheid

De gemeentediensten formuleren een advies over de technische, juridische en financiële haalbaarheid van elk project.

4 – De selectiejury

De Raad van het Verenigingsleven controleert of de voorgestelde projecten voldoen aan de criteria van het reglement.

5 – Er wordt gestemd!

De inwoners stemmen via het platform voor burgerparticipatie op de site van de gemeente.
De dossiers worden uitsluitend geklasseerd op basis van het criterium van het aantal behaalde stemmen.

6. De realisatie

De gemeentediensten leggen de door de inwoners gekozen projecten ten uitvoer.

 

Agenda
  • Inwerkingtreding van het participatief budget: 1 januari 2020
  • Indiening van de projecten: vóór 31 maart 2020
  • Selectie van de projecten: tegen 30 juni 2020
  • Stemming van de inwoners: van 1 tot 30 september 2020

 

Gemeentelijk reglement

Raadpleeg hier het Gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting