Woluwe 1200: voor een beter waterbeleid in brusselSpeelstraat Woluwe 1200Oproep tot projecten: Internationale solidariteitWoluwe 1200 we bezoeken windmolenVaccinatiecentrum van Sint-Lambrechts-Woluwe is openHelp ons het erfgoed behouden, red de oude liften Woluwe 1200Woluwe 1200: vaccinatie dagvaarding anti-covid19Hoe wekt een Coronavirus?Covid-19: ik laat me vaccineren

Participatief budget

Het participatief budget, van de burgerprojecten gefinancierd door de gemeente

Elk jaar zal 200.000 € worden gewijd aan de realisatie van inrichtingen of de ontwikkeling van projecten van collectief belang voorgesteld door de burgers.

Toegang tot het participatieplatform

 

Gebruiksaanwijzing

1 – Projectdrager zijn

Kunnen een dossier indienen: alle inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe die minstens 16 jaar zijn, de bewonersgroeperingen, wijkcomités, verenigingen van handelaars en rechtspersonen waarvan de zetel gevestigd is in de gemeente.
Behalve: de gemeenteraadsleden, leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, schepenen en houders van een gewestelijk, federaal of Europees mandaat.

2 – Het project

Een project van collectief belang voor de inrichting of verfraaiing van de openbare ruimte of van het patrimonium van de gemeente. Het is een investeringsproject: geen werkingsuitgaven, noch lonen of vergoedingen.
Maximumbudget: 50.000 €.
In te dienen via het platform voor burgerparticipatie op de site van de gemeente, www.woluwe1200.be, of per brief aan het College van burgemeester en schepenen.

3 – Haalbaarheid

De gemeentediensten formuleren een advies over de technische, juridische en financiële haalbaarheid van elk project.

4 – De selectiejury

De Raad van het Verenigingsleven controleert of de voorgestelde projecten voldoen aan de criteria van het reglement.

5 – Er wordt gestemd!

De inwoners stemmen via het platform voor burgerparticipatie op de site van de gemeente.
De dossiers worden uitsluitend geklasseerd op basis van het criterium van het aantal behaalde stemmen.

6. De realisatie

De gemeentediensten leggen de door de inwoners gekozen projecten ten uitvoer.

 

Agenda

Als gevolg van de gezondheidscrisis zijn de deadlines gewijzigd

  • Inwerkingtreding van het participatief budget: 01 januari 2020
  • Indiening van de projecten: vóór 30 juni 2020
  • Selectie van de projecten: 15 september 2020
  • Stemming van de inwoners: van 01 tot 30 november 2020
  • Publicatie van de resultaten: 15 december 2020

 

Gemeentelijk reglement

Raadpleeg hier het Gemeentelijk reglement betreffende de uitwerking van een participatieve begroting