Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Het Roodebeekpark

Een van de gerestaureerde wandelpaden van het Roodebeekpark

 

Het Roodebeekpark is een stedelijke ruimte van het bostype die tot stand kwam door de samenvoeging van de eigendommen van Devos en Montald.

Dit park werd in 1948 voor het publiek opengesteld.

De gronden van Roodebeek waren in de 18e eeuw eigendom van de Jezuïeten van Brussel. De vier percelen die de basis vormen van het huidige park werden in 1778 gekocht door de eigenaar van het huidige Maloukasteel.

In de 19e eeuw kreeg een pachter de toestemming om er voor onbeperkte tijd zand en stenen te winnen. De steile hellingen die we er vandaag nog vinden zijn een overblijfsel van deze zand- en steengroeve.

Sinds zijn openstelling voor het publiek is het park ook van aanschijn veranderd. Het park beslaat een oppervlakte van 4,5 ha.

Het bestaat uit een mengeling van soorten die dateert uit de periode dat het park nog privébezit was: rode beuk, kastanjeboom, gewone acacia, kerselaar… maar daarnaast zijn er ook de inheemse soorten die de bodem langzaam inpalmen en een natuurlijk uitzicht geven aan het geheel der bosmassieven. Men vindt er zeer mooie beuken, Amerikaanse eiken, lindebomen. Het laag houtgewas krioelt van de veldbies, de klimop en de grassen.

Download hier het plan van het arboretum van het Roodebeekpark.

Sedert een paar jaar zijn er renovatiewerken aan de gang om de erosie van de bermen tegen te gaan. Het park staat op de bewaarlijst van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Naast een speelplein herbergt het park ook een volledig vernieuwd dierenpark en een arboretum dat aangelegd werd om de botanische rijkdom van het park in de verf te zetten. De vzw Natura Roodebeek beheert in enge samenwerking met de dienst Openbare Tuinen het geheel van deze infrastructuren.

 

Parc de Roodebeek 1

Parc de Roodebeek 2