Woluwe 1200: bewonerskaart te vernieuwen 2021Woluwe 1200: onthalen we u in gebarentaalBONCADO: Steun Woluwe1200 handelWoluwe 1200 verkrijgt de titel Fair Trade GemeenteCovid-19-screening in Sint-Lambrechts-WoluweCovid-19: Wanneer moet je je laten testen?Mijn dossier fgov: Federale Overheidsdienst Binnenlandse ZakenWoluwe1200: Oplaadstation Ruimte gereserveerd voor elektrische auto’s​Horecaleveringen: alle leveranciers in Woluwe1200

Informatie en bewustmaking betreffende elektromagnetische golven

 

De dienst Leefmilieu controleert systematisch de milieuvergunningen die door Leefmilieu Brussel – BIM worden afgeleverd voor de uitbating van gsm-antennes.

Momenteel is de blootstellingsnorm voor het magnetisch veld van gsm-antennes in het Brussels Gewest beperkt tot 6V/m, ongeacht het aantal operatoren dat op een site aanwezig is.

De cartografie van de toegestane gsm-antennes in het Brussels Gewest kunt u hier raadplegen: www.leefmilieu.brussels.

Wanneer u in de omgeving van gsm-antennes woont en denkt dat u aan een te sterk elektromagnetisch veld blootgesteld bent (ongeacht of u er hinder van ondervindt), kunt u gratis een controle van de intensiteit van het elektromagnetisch veld bij u thuis aanvragen bij Leefmilieu Brussel – BIM. Deze controle heeft een wettelijke waarde.

Het volstaat om het klachtenformulier op hun website in te vullen en op te sturen: www.leefmilieu.brussels.

Parallel hiermee organiseert de dienst Leefmilieu van de gemeente tijdens bepaalde periodes ook campagnes om de golven thuis te komen opmeten. Deze opmetingen, met enkel een indicatieve waarde, tonen aan dat het elektromagnetisch veld binnenshuis meestal te wijten is aan het gebruik van tal van huishoudtoestellen (gsm, wifi, tablet, DECT, laptop, draadloze luidsprekers, enz…)

Aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie golven van het type radiofrequentie als “mogelijk kankerverwekkend voor de mens” bestempelt, is het belangrijk dat we de blootstelling eraan dagelijks beperken door een redelijk gebruik te maken van onze huishoudtoestellen (affiche raadgevingen).

Voor wie er meer over wil weten:

Documentaire die op 01/04/2015 in het gemeentehuis werd vertoond – “Cherche zone blanche désespérément” van Marc Khanne (mogelijkheid om de DVD in de mediatheek van Sint-Pieters-Woluwe en van de ULB te huren).