Woluwe 1200: bewonerskaart te vernieuwen 2021Woluwe 1200: onthalen we u in gebarentaalBONCADO: Steun Woluwe1200 handelWoluwe 1200 verkrijgt de titel Fair Trade GemeenteCovid-19-screening in Sint-Lambrechts-WoluweCovid-19: Wanneer moet je je laten testen?Mijn dossier fgov: Federale Overheidsdienst Binnenlandse ZakenWoluwe1200: Oplaadstation Ruimte gereserveerd voor elektrische auto’s​Horecaleveringen: alle leveranciers in Woluwe1200

Informatie en controle inzake milieuvergunningen

Bepaalde activiteiten of uitrustingen kunnen, indien bepaalde regels niet gevolgd worden, de gezondheid van de inwoners en hun leefmilieu aantasten. Om dergelijke inrichtingen veilig te installeren, te onderhouden en te gebruiken, moet u een «milieuvergunning» (of «voorafgaand attest») verkrijgen en de daarin opgelegde voorwaarden naleven.

Deze verplichting betreft onder andere stookolietanken, verwarmingsketels, private parkeerplaatsen, koelinstallaties, transformatoren, winkels, gsm-antennes, enz…

Wanneer u twijfelt of u hier ook onder valt, neemt u beter contact op met de dienst Leefmilieu.

Te volgen procedure in functie van de klasse van de installatie: http://www.leefmilieu.brussels

Formulier klasse 1A/1B:  download hier
Formulier klasse 2: download hier
Formulier klasse 3: download hier

Heersende wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be

Opgelet:

  • De nog lopende milieuvergunningen kunnen gratis geconsulteerd worden bij de dienst Leefmilieu.
  • Het opzoeken van oude vergunningen in de archieven gebeurt op aanvraag en mits een vergoeding.
  • Voor het afleveren van een kopie van een milieuvergunning of van een oude commodo-incommodo wordt er een vergoeding per fotokopie aangerekend.