Inrichtingsproject van de Guillaume Abeloos- en Constant Montaldlaan

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Inrichtingsproject van de Guillaume Abeloos- en Constant Montaldlaan

Bewonersvergadering, woensdag 18 september, om 19u: voorstelling van een inrichtingsproject van de Guillaume Abeloos- en Constant Montaldlaan.

 

Na het vernieuwen van de installaties van de concessiehouders van ouverheidsvoorzieningen, wenst het College van burgemeester en schepenen de trottoirs en wegen van de Guillaume Abeloos- en Constant Montaldlaan te herinrichten.

Zoals beloofd tijdens de wijkvergadering van 25 maart jongstleden, wenst het College u uit te nodigen aan een inwonersvergadering om u het project voor te stellen.

Tijdens de vergadering mogen ook alle andere onderwerpen betreffende uw wijk aan bod komen.

We danken u voor uw medewerking.

Raadpleeg hier het inrichtingsplan – deel 1
Raadpleeg hier het inrichtingsplan – deel 2

 

Inrichtingsproject van de Guillaume Abeloos- en Constant Montaldlaan
Bewonersvergadering
Woensdag 18 september om 19u
Raadszaal van het gemeentebestuur
Paul Hymanslaan, 2 (1ste verdieping)

 

Info

Afdeling Studies wegennet en GIS
02/774.35.50
EVG-SWG@woluwe1200.be