Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Intercultureel forum van Sint-Lambrechts-Woluwe

 

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe telt een aanzienlijk aantal buitenlandse burgers die zo’n 150 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. Om de deelname van buitenlandse burgers aan het leven van de gemeente aan te moedigen, heeft Sint-Lambrechts-Woluwe besloten om zijn buitenlandse medeburgers, zowel Europese als niet-Europese, te ontmoeten om hen beter te leren kennen en hun specifieke verwachtingen te begrijpen.

Daartoe heeft het College van Burgemeester en Schepenen een intercultureel forum opgericht, een plaats voor reflectie en directe uitwisseling met buitenlandse burgers over thema’s die hen aanbelangen.

De doelstellingen van het intercultureel forum zijn als volgt

Het intercultureel forum komt regelmatig bijeen om projecten en nieuwe initiatieven voor te stellen aan het gemeentebestuur om de burgerparticipatie van vreemdelingen in onze gemeente te bevorderen of het onthaal van vreemdelingen te verbeteren. Deze projecten worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen die de haalbaarheid ervan beoordelen en, in overleg met het forum, beslissen over de uitvoering ervan.

Het forum heeft ook tot doel om thematische debatten te organiseren over verschillende onderwerpen, zodat buitenlanders bepaalde Belgische en Brusselse procedures en realiteiten beter kunnen begrijpen, maar ook om de praktijken van de gemeente te verrijken met de ervaring van haar bewoners in hun land van herkomst.

Tot slot wil het forum evenementen organiseren, die informeler zijn, maar die tot doel hebben ontmoetingen tussen culturen en volkeren aan te moedigen. Zowel het College van burgemeester en schepenen als de leden van het intercultureel forum geloven immers sterk in de rijkdom van de interculturaliteit en de bijdrage die deze kan leveren aan het samenleven in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het forum is ook bedoeld om de bijzondere bezorgdheden van burgers van buitenlandse afkomst aan de gemeentelijke autoriteiten over te brengen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het forum, de heer Dimitri Angelis en de heer Jean-Lousi Hanff, om uw vragen met hen te delen.

Actualiteit van het intercultureel forum
Meer informatie

Kabinet van Olivier MAINGAIN
Burgemeester
o.maingain@woluwe1200.be – 02.761.28.94

Kabinet van Philippe JAQUEMYNS
Schepen van de relaties met de Europese gemeenschappen en internationale solidariteit
p.jaquemyns@woluwe1200.be  – 02.761.27.38

Kabinet van Jacqueline DESTREE_LAURENT
Schepen van bevolking en vreemdelingen
j.destree@woluwe1200.be – 02.761.27.64/34

Dienst Public Relations
v.dumoulin@woluwe1200.be – 02.761.27.52/42

Dienst vreemdelingen
sejour.verblijf@woluwe1200.be  – 02.774.36.19 – 02.761.27.20/08/87