Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2019

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2019

Verenigingen die wensen om steun te vragen kunnen dit doen vanaf nu tot 1 juni 2019.

 

Een aantal jaren geleden al besliste de gemeenteraad om ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en sensibiliseringsprojecten rond internationale solidariteit te ondersteunen, en daartoe werd er dan ook een gemeentereglement goedgekeurd betreffende de toekenningscriteria en -procedures voor het verwerven van deze subsidies. Krachtens dit gemeentereglement heeft het College van burgemeester en schepenen dit jaar aan de gemeenteraad voorgesteld om een budget “internationale solidariteit” in de gemeentelijke begroting op te nemen.

Daarom willen we verenigingen die een steunaanvraag willen indienen uitnodigen om gevolg te geven aan de projectoproep van 2019 door de synthesefiche uiterlijk op 1 juni 2019 terug te sturen.

Overeenkomstig het gemeentereglement (beschikbaar hieronder), zijn de ondersteunde projecten ofwel ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in een ontwikkelingsland ofwel projecten om de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe te sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten deze projecten voldoen aan de volgende criteria: band met Sint-Lambrechts-Woluwe, duurzaam karakter van het project, partnerschap met plaatselijke actoren…

Indien u of uw vereniging in 2019 een dossier wil indienen, nodigen wij u uit om kennis te nemen van dit gemeentelijk reglement en daarna uw aanvraag in te dienen door middel van de synthesefiche.

Aanvragen moeten worden gericht aan het College van burgemeester en schepenen, en uiterlijk op 1 juni 2019 tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de dienst Externe Betrekkingen van het gemeentebestuur (Tomberg 123, 3de verdieping, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).

 

Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht bij

De heer Philippe Jaquemyns
Schepen voor Internationale Solidariteit
p.jaquemyns@woluwe1200.be
02 761 27 38

Mevrouw Véronique Dumoulin
Verantwoordelijke voor de dienst Externe Betrekkingen
v.dumoulin@woluwe1200.be
02 761 27 42 – 02 761 27 52

 

Nuttige documenten

Gemeentelijk reglement betreffendre de toekening van financiële hulp in het kader van internaitonale solidariteit

Synthesefiche 2019

 

De projecten die in 2018 ondersteund werden

Aire de femmes: steun aan een project gericht op de verderzetting van het in 2017 gerealiseerde werk ter begeleiding van jonge meisjes en vrouwen die het slachtoffer werden van verkrachting en geweld in de Kasaï (Democratische Republiek Congo).

Compagnie L’Archer: steun aan de oprichting van een bibliotheek en een centrum voor permanente vorming in Kameroen (stad Maroua).

Benin, Solidariteit in actie: steun aan de bouw van een put in een dorp waar de enige waterbron een beekje is in Benin (dorp Ghanou).

Coup de pouce: steun voor de aankoop van mobiele IT-uitrusting om de organisatie van computercursussen in het centrum Green Mango (Democratische Republiek Congo – dorp Poleni in Katanga) te vergemakkelijken.

Fonds Huruma: steun voor de installatie van een autonoom elektrisch fotovoltaïsch systeem in twee gemeenschappen van Zuid-Benin (gemeenschappen van Dado en Agbidime, in het zuiden van het land).

Secularisme en humanisme in centraal Afrika: steun bij de creatie van een cyberruimte voor de bevolking en de acteurs van de burgermaatschappij van de stad-provincie van Kinshasa (Democratische Republiek Congo).

Madaquatre: steun voor de bouw van twee klassen voor de lagere school van Tandila (Madagaskar).

Malem-Auder: steun aan de organisatie van een opleiding agro-ecologische tuinbouw en pluimveehouderij in het dorp van Malem-Serigne (Senegal).

Mukin : steun aan de voorziening van een dagelijkse maaltijd voor studenten van de Mukini-Mikembo school (Democratische Republiek Congo – Lubumbashi).

Saving Lives Union: steun voor acties om vrouwen en meisjes voor te lichten over intieme hygiëne tijdens de menstruatie teneinde de burgerparticipatie van de begunstigden te bevorderen, met name door de aanwezigheid van vrouwelijke studenten op scholen tijdens de menstruatieperiode te bevorderen (Democratische Republiek Congo – Stad-provincie Kinshasa