Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2020

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Internationale solidariteit: oproep tot projecten voor 2020

Een aantal jaren geleden al besliste de gemeenteraad om ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en sensibiliseringsprojecten rond internationale solidariteit te ondersteunen, en daartoe werd er dan ook een gemeentereglement goedgekeurd betreffende de toekenningscriteria en -procedures voor het verwerven van deze subsidies.

Krachtens dit gemeentereglement heeft het College van burgemeester en schepenen dit jaar aan de gemeenteraad voorgesteld om een budget “internationale solidariteit” in de gemeentelijke begroting op te nemen.

Daarom willen we verenigingen die een steunaanvraag willen indienen uitnodigen om gevolg te geven aan de projectoproep van 2020 door de synthesefiche uiterlijk op 1 mei 2020 terug te sturen of kan gewoon aangevraagd worden op de dienst Externe Betrekkingen solidarite.internationale.solidariteit@woluwe1200.be – 02 761 27 42/52).

 

Overeenkomstig het gemeentereglement (http://nl.woluwe1200.be/wp-content/uploads/2015/01/Regl-solidarite-internat-nl-0120.pdf), zijn de ondersteunde projecten ofwel ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in een ontwikkelingsland ofwel projecten om de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe te sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten deze projecten voldoen aan de volgende criteria: band met Sint-Lambrechts-Woluwe, duurzaam karakter van het project, partnerschap met plaatselijke actoren…

Indien u of uw vereniging in 2020 een dossier wil indienen, nodigen wij u uit om kennis te nemen van dit gemeentelijk reglement en daarna uw aanvraag in te dienen door middel van de synthesefich.

De aanvragen moeten uiterlijk op 1 mei 2020 per e-mail worden verstuurd naar solidarite.internationale.solidariteit@woluwe1200.be of worden ingediend bij het gemeentesecretariaat (Gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan, 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe).

 

Info

Philippe JAQUEMYNS
Schepen voor Internationale Solidariteit
p.jaquemyns@woluwe1200.be
02 761 27 38)

Véronique DUMOULIN
Verantwoordelijke voor de dienst Externe Betrekkingen
v.dumoulin@woluwe1200.be
02 761 27 42/52

 

De projecten die in 2019 ondersteund werden

Aire de femmes: steun voor een project om meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld in Kasayi (Democratische Republiek Congo) te helpen.

AMAR asbl: Steun voor de bouw van toiletten en de aankoop van kook- en naaimateriaal om de moeders van de kinderen die naar de scholen van de vereniging gaan in staat te stellen naai- en kooklessen te volgen en, indirect, alfabetiseringsklassen (India, provincie Rajasthan).

Casa del estudiante TRIQUI:) steun voor een project om regenwater terug te winnen voor de bevloeiing van gewassen aan het einde van het droge seizoen (Mexico-Stad – Oaxaca, in het zuidoosten van Mexico-Stad)

Coup de pouce: steun voor een project dat gericht is op de renovatie van de infrastructuur voor zonne-energie, zodat de waterput kan functioneren en er computer- en naaicursussen kunnen worden gegeven in het centrum Green Mango (Democratische Republiek Congo – dorp Poleni in Katanga).

Fonds Huruma: ondersteuning van een project voor de inrichting en de meubels van een ruimte die bedoeld is als bibliotheek, leeszaal en speelruimte voor educatieve spelletjes (gemeenschappen van Dado en Agbidimè, in het Zuiden van het land)

Iles de Paix: “Pluimveehouderij, een hefboom voor verandering voor Burkinese gezinnen” (Burkina Faso).

Malem-Auder: steun voor een project om een “kraamafdeling” toe te voegen aan de in 2016 door de vereniging in het dorp gebouwde gezondheidspost, en meer bepaald het uitrusten van deze vleugel met materiaal (Senegal).

Memisa: (Guinée) Steun voor het project ter verbetering van de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg door de capaciteit te vergroten en het personeel van 10 gezondheidscentra op te leiden (Guinee)

Mukini: steun voor de verstrekking van een dagelijkse maaltijd aan de leerlingen van de school in Mukini-Mikembo (Democratische Republiek Congo – Lubumbashi)