De parkeerkaart

Parkeerloket
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2
02.761.27.24 (van 8u tot 12u45)
controle-parking@woluwe1200.be
        

Waarschuwing

Crisis Covid-19: afspraken zijn verplicht (behalve op donderdagavond van 16.00 tot 18.30 uur)

Maak hier een afspraak

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 13u
(laatste ticket uitgedeeld om 12u45)
Donderdag van 17u tot 19u
(laatste ticket uitgedeeld om 18u30)

 

Download hier de plattegrond van de gereglementeerde parkeerzones

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

 

Parkeerkaart voor bezoekers

Inwoners van de gemeente en wie de belasting betaalt op het gebruik van een woning als niet in het bevolkingsregister ingeschreven staande bewoner, die familieleden of vrienden wensen te ontvangen, kunnen een parkeerkaart ‘voor bezoekers ‘ verkrijgen waarmee zonder tijdslimiet in de blauwe zone van de gemeente geparkeerd mag worden. Deze parkeerkaart zal worden afgegeven tegen het tarief van 5 €/dag. Er mogen niet meer dan 100 kaarten per gezin per kalenderjaar afgeleverd worden. In geval van verlies of vernietiging van de kaart, wordt er geen duplicaat afgeleverd.
Raadpleeg het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

 

Parkeerkaart voor beroepsactiviteiten

Zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep, en ondernemingen met maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in een gereglementeerde parkeerzone van de gemeente mogen gratis en zonder tijdsbegrenzing parkeren in blauwe zones en in de groene zone waarin de exploitatiezetel gevestigd kan zijn.
Deze kaart kan worden verkregen tegen betaling van 200 € per jaar en per kaart voor de eerste twee kaarten, en van 400€ per jaar voor de daaropvolgende kaarten. De eerste twee kaarten uitgezonderd, wordt één enkele kaart toegekend voor elke 10 werknemers. De gebruiker levert het bewijs van de locatie van de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel door middel van alle nuttige documenten (BTW, statuten…). Bedrijven met meer dan 50 werknemers kunnen deze parkeerkaarten het jaar nadien enkel aan hetzelfde tarief verkrijgen op voorwaarde dat ze een bedrijfsvervoerplan opstellen dat goedgekeurd wordt door de gemeente (voor bedrijven met 49 tot 199 werknemers) en door het BIM voor bedrijven met meer dan 200 werknemers. Elk bedrijf bepaalt volgens de eigen interne regels de modaliteiten voor de verdeling van deze kaarten onder het personeel.
Raadpleeg het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

 

Parkeerkaart voor (para)geneeskundige beroepen

Zorgverstrekkers die thuiszorg verstrekken en ingeschreven zijn bij het Riziv, kunnen een parkeerkaart voor (para)geneeskundige beroepen verkrijgen tegen betaling van een bedrag van 10 €. Deze kaart geeft recht op gratis parkeren in de groene zone, de blauwe zone en in de bewonerszone. De kaart is gedurende twee jaar geldig. De houder van het Riziv-nummer dient de aanvraag in, door voorlegging van het volledig ingevulde aanvraagformulier, van het inschrijvingsbewijs van het voertuig in kwestie, en van het inschrijvingsbewijs bij het Riziv. Hij dient ook een thuiszorgattest aangaande het verstrekken van thuiszorg op het grondgebied van de gemeente te ondertekenen. De aanvrager kan een kaart bekomen per voertuig dat op zijn naam geregistreerd is, of voor een voertuig dat geregistreerd is op de naam van een rechtspersoon. In het laatste geval, moet de aanvrager bewijzen dat hij er het exclusieve vruchtgebruik van heeft met alle rechstmiddelen (attest van werkgever, leasingattest, verzekeringscontract = hoofdbestuurder…).
Raadpleeg het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

 

Parkeerkaart voor “onderwijzend en opvoedend personeel”

Het onderwijzend en administratief personeel van scholen en kinderdagverblijven van instellingen die gevestigd zijn in gereglementeerde parkeerzones, kunnen een specifieke kaart verkrijgen tegen betaling van een bedrag van 120 € per jaar of 15 € per maand. Met deze kaart heeft men het recht om gratis te parkeren in blauwe zone, in de groene zone of in de oranje zone waar de school of de kinderdagverblijven gevestigd kan zijn. De aanvrager kan een kaart bekomen per voertuig dat op zijn naam geregistreerd is, of voor een voertuig dat geregistreerd is op de naam van een rechtspersoon. In het laatste geval, moet de aanvrager bewijzen dat hij er het exclusieve vruchtgebruik van heeft met alle rechstmiddelen (attest van werkgever, leasingattest, verzekeringscontract = hoofdbestuurder…). Deze kaart is niet geldig tijdens schoolvakanties.
Aandacht: De aanvrager kan één parkeerkaart verkrijgen per op zijn naam ingeschreven voertuig, of voor een voertuig waarvan hij geen eigenaar is indien hij een attest van exclusief genot kan voorleggen.
Raadpleeg het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg