Werken voor de gemeente

 

Huidige vacatures

Administratief medewerker voor de afdeling werken en bezetting van het openbaar domein (m/v/x)

Animator – Ergotherapeut (m/v/x)

Animatoren (m/v/x) voor de dienst Sport-Jeugd

Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties

Huishoudhulp – Jonger dan 26 jaar – Startbaanovereenkomst (m/v/x)

Mobiliteitsadviseur (m/v/x)

 

Spontane sollicitatie

Indien u wenst voor de gemeente te werken, gelieve dan:

 • zorgvuldig de gemeentelijke vragenlijst in;
 • voeg een foto, een cv, een kopie van uw diploma en identiteitskaart toe in de bijlage;
 • stuur het geheel naar of geef het af aan het volgende adres:
  Gemeentelijke tewerkstellingsdienst
  Jobhuis
  Roodebeeksteenweg 137
  1200 – Brussel
  emploi.werk@woluwe1200.be

 

Studentenstage

Bedrijfsstages stellen studenten in staat zich beter te integreren in het beroepsleven.

Iedereen die studies volgt waarvoor een professionele stage vereist is, kan hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Scholen die op zoek zijn naar stagemogelijkheden voor hun leerlingen kunnen eveneens hun verzoek tot het College van burgemeester en schepenen richten.

Gelieve uw brief naar het volgende adres te sturen:

 • College van burgemeester en schepenen
  Gemeentehuis
  Paul Hymanslaan 2
  1200 – Brussel

Met vermelding van:

 • de aard van de huidige studies;
 • de contactgegevens van de onderwijsinstelling;
 • de duur van de stage;
 • de gewenste periode;
 • de inhoud van de stage.

Na onderzoek door de dienst Secretariaat wordt het verzoek voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet.

 

Studentenjob

Gedurende de zomerperiode is het mogelijk dat de gemeente op zoek is naar geïnteresseerde studenten.
Gelieve uw spontane sollicitatie voor een studentenjob per e-mail te sturen naar emploi.werk@woluwe1200.be).