Werken voor de gemeente

Huidige vacatures

Analist-programmeur (m/v/x)

Huishoudhulp – Jonger dan 26 jaar – Startbaanovereenkomst (m/v/x)

Preventieadviseur niveau 1 (m/v/x)

Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)

Spontane kandidaatstelling

Indien u wenst voor de gemeente te werken, gelieve dan:

Studentenstage

Bedrijfsstages stellen studenten in staat om zich beter te inegreren in het beroepsleven.
Elke persoon die studies volgt die een professionele stage vereisen, kan hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Scholen die op zoek zijn naar stagemogelijkheden voor hun studenten kunnen eveneens hun verzoek richten tot het College van burgemeester en schepenen.

Hiertoe schrijft u een brief naar:

College van burgemeester en schepenen
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Brussel

met vermelding van:

  • de aard van de huidige studies;
  • de gegevens van de schoolinstelling;
  • de duur van de stage;
  • de gewenste periode;
  • de inhoud van de stage.

Na onderzoek door de dienst Secretariaat, wordt het verzoek voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen dat uitspraak doet.

Vakantiestudent

Gedurende de zomerperiode is het mogelijk  dat de gemeente op zoek is naar geïnteresseerde studenten (emploi.werk@woluwe1200.be).