Attesten en eensluidende afschriften

 

Dienst Bevolking
G
emeentehuis
Paul Hymanslaan 2

02 761 27 86/88/89
pop.bevolk@woluwe1200.be

        

Openingsuren zonder afspraak

Maandag en vrijdag: van 8.00 tot 13.00 uur
Woensdag: van 8.00 tot 15.00 uur
Dinsdag en donderdag: van 8.00 tot 19.00 uur
(aflevering laatste ticket om 18.30 uur)

 

De diensten Bevolking, Paspoorten en Rijbewijzen ontvangen bezoekers niet langer op afspraak. De loketten zijn vrij toegankelijk.

Alle tarieven zijn op 1 januari 2022 bijgewerkt.

 

Afgifte van attesten

Voor uw bewijzen van woonst en verblijfplaats, nationaliteit, leven of gezinssamenstelling, gaat u persoonlijk naar de dienst Bevolking met uw identiteitskaart, of bestelt u ze via het elektronisch loket.

Prijs: gratis.

U kunt deze attesten ook elektronisch aanvragen via Irisbox of op de website van FOD Binnenlandse Zaken: https://mondossier.rrn.fgov.be

 

Eensluidende afschriften

Meld u bij de dienst Bevolking met het origineel document en een afschrift.

De dienst Bevolking kan het afschrift van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart niet eensluidend verklaren, behalve in het kader van een aanvraag tot naturalisatie. Als u een afschrift van een authentieke akte (bijvoorbeeld een akte van de burgerlijke stand, een vonnis, een arrest of een notariële akte) nodig hebt, moet u zich wenden tot de instantie die het document heeft afgeleverd, aangezien zij als enige bevoegd is om u een eensluidend afschrift ervan af te geven.

Prijs: € 2,50 (alleen contant, € 1 per extra afschrift dat tegelijkertijd wordt afgegeven) of gratis, afhankelijk van het doel van het document.