Wettiging van handtekening

légalisation signature

Dienst Bevolking
G
emeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.86/88/89
pop.bevolk@woluwe1200.be
        

Openingsuren, zonder afspraak

  • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
  • Woensdag: van 8u tot 15u
  • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
    (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

De diensten Bevolking, Paspoort en Rijbewijs ontvangen niet langer op afspraak. De loketten zijn vrij toegankelijk.

Alle tarieven zijn op 1 januari 2022 geactualiseerd.

 

Afgifte van attesten

Voor uw attesten van woonplaats en verblijf, nationaliteit, levens- of gezinssamenstelling gaat u persoonlijk naar de dienst Bevolking met uw identiteitskaart, of bestelt u ze via het elektronisch loket.

Kostprijs: gratis.

U kunt deze documenten ook elektronisch bestellen, hetzij via Irisbox, hetzij op de website van de FOD Binnenlandse Zaken: https://mondossier.rrn.fgov.be, hetzij gewoon per e-mail (of door een kopie van uw identiteitskaart in te voegen en het gewenste document te vermelden).

 

Voor eensluidend verklaarde afschriften

Ga naar de dienst Bevolking met het originele document en een kopie.

De dienst Bevolking kan een afschrift van een rijbewijs of een identiteitskaart niet voor eensluidend verklaren, behalve in het kader van een naturalisatieverzoek. Indien u een afschrift nodig heeft van een authentieke akte (akte van de burgerlijke stand, vonnis, besluit of notariële akte), moet u zich wenden tot de autoriteit die het document heeft afgegeven, aangezien alleen zij gerechtigd is een afschrift af te geven.

Kostprijs: 2,50 € (1,50 € per bijkomend exemplaar gelijktijdig afgegeven), of gratis naargelang het doel van het document.

 

Voor zowel attesten als voor eensluidend verklaarde afschriften dient u contact op te nemen met de vreemdelingendienst als u van deze dienst afhangt.