Erkende onthaalmoeders

LE BALLON ROUGE asbl
Slachthuisstraat, 27-28 – 1000 Brussel

02/219.64.09

info@ballonrouge.be

Via deze dienst kan u de adressen van erkende onthaalmoeders te Sint-Lambrechts-Woluwe te weten komen.
De financiële bijdrage wordt per ministerieel besluit vastgesteld en varieert volgens het inkomen.

Cel Gezin/Kleine kinderen
Tomberg, 123
02.761.27.97
service.famille@woluwe1200.be