Open Monumentendagen Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolenvoedselinzameling voor honden en katten Woluwe 1200Woluwe 1200: elektrische fietsen gratis te testenTraject naar work at Woluwe 1200

De gemeenschapswacht

U herkent hen makkelijk aan het paarse uniform, het logo van de gemeente en het embleem. Van maandag tot vrijdag (en in de zomer ook op zaterdag) doorkruisen vijftien gemeenschapswachters, per twee of per drie, het hele grondgebied van de gemeente. Let wel: ze komen niet in privé-parkings en ook niet binnen in private gebouwen zoals handelscentra of sociale woningen. Ze krijgen opleiding in conflictbeheersing en basisbegrippen van het recht aangepast aan hun functie. Met de inzetting bij meerdere veiligheidsmissies en preventie, dragen ze bij tot het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van overlast en criminaliteit. Zo vormen de gemeenschapswachters voortdurend een luisterend oor voor de burger, verschaffen ze  informatie en wijzen ze de weg. Daar waar er een conflict zou kunnen ontstaan, trachten ze de gemoederen te bedaren door met de betrokken partijen in dialoog te treden.

 

Sensibilisering van het publiek rond veiligheid en de voorkoming van criminaliteit

Ieder jaar voeren de gemeenschapswachters specifieke preventiecampagnes : preventie van diefstal van en in  wagens, preventie tegen zakkenrollen, graveren van fietsen of preventie van inbraak. In het kader van deze campagnes werken onze gemeenschapswachters vaak samen met de diensten van de politiezone Montgomery.

In tegenstelling tot politieagenten beschikken gemeenschapswachters over geen enkel dwangmiddel. Niettemin geven ze hun informatie door aan de bevoegde diensten om zo te proberen aan de noden van de burgers te voldoen.

 

Automobilisten informeren over en sensibiliseren rond de verkeersregels

In deze context treden de gemeenschapswachters ook op als “gemachtigd opzichter” in de omgeving van bepaalde gemeentelijke basisscholen. Ze helpen kinderen en ouders bij aankomst en bij vertrek oversteken, voorkomen zodoende verkeersongevallen en versterken het veiligheidsgevoel in de omgeving van de betrokken school.

Ze zijn ook aanwezig in de omgeving van de middelbare scholen van de gemeente om er op te treden tegen lichte gevallen van overlast.

De gemeenschapswachters nemen verscheidene keren per jaar deel aan de campagnes rond verkeersveiligheid (Dag van de Mobiliteit, operatie “boekentas”, …).

Naast hun informatieopdracht kunnen de gemeenschapswachters ook mensen in de gaten houden met het oog op de veiligheid tijdens manifestaties die door of samen met de plaatselijke overheid worden georganiseerd.

 

De gemeenschapswacht-vaststellers en de strijd tegen overlast

Na een aangepaste opleiding zijn deze beëdigde gemeenschapswacht-vaststellers bevoegd om bepaalde inbreuken op het Algemeen politiereglement en het Politiereglement betreffende de privatieve bezetting van het openbaar domein.

Deze agenten zijn te herkennen aan het opschrift “vaststellers” op de rechtermouw van hun uniform.

Hier volgen enkele voorbeelden van inbreuken die door de gemeenschapswacht-vaststellers kunnen worden vastgesteld : hondenpoep, honden die niet aan de lijn lopen, afval dat op de openbare weg wordt gegooid of het voederen van duiven. Deze vaststellingen worden gevolgd door administratieve boetes die door de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar worden uitgeschreven. Deze ambtenaar werkt onafhankelijk van de dienst gemeenschapswacht.