De betalende zones

Parkeerloket
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
controle-parking@woluwe1200.be
02.761.27.24 (van 8u tot 12u45)
02.771.63.63 (fax)

Van maandag tot vrijdag, van 8u tot 13u
(uitreiking laatste ticket om 12u45)

Donderdagavond van 17u tot 19u
(uitreiking laatste ticket om 18u30)

 

Parkeren met kennis van zaken…

Download hier de plattegrong van de gereglementeerde parkeerzones

Vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Raadpleeg hier het reglement
Plannen met betrekking tot artikel 4§2

 

Er bestaan vier types gereglementeerde parkeerzones in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dit plan wordt u ter informatie gegeven. In de rode en oranje zones is het parkeren de hele week gereglementeerd.
In de groene en blauwe zones is het parkeren de hele week gereglementeerd, uitgezonderd op zater-, zon- en feestdagen. In de groene en blauwe zones is het gereglementeerd parkeren van maandag tot vrijdag van toepassing, behalve in sommige blauwe zones waar het gereglementeerd parkeren van maandag tot zaterdag van toepassing is (dit wordt aangegeven op het verkeersbord “begin zone”). Het parkeren wordt gecontroleerd van 9u tot 18u, zonder onderbreking.

 

Tarief 1 en 2

Het tarief 1 is een halve dagtarief, geldig in alle zones

Het tarief 1 bedraagt 25 € per halve dag ’s morgens van 9u00 tot 13u30 en  ’s middags van 13u30 tot 18u en is betaalbaar met behulp van het T1-document dat op de voorruit geplaatst wordt. Dit document geeft u de mogelijkheid om binnen de 15 dagen per overschrijving  te betalen.

Het tarief 2 in de rode, oranje of groene zones is een afwijkend tarief van Tarief 1

Indien u kiest voor tarief 2, neemt u een ticket bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat en plaatst dit zichtbaar achter de voorruit.
In de rode zone kan er een ticket genomen worden voor maximaal 2u. 1 uur = 2 € – 2 uren = 5 €.
In de oranje zones kan er een ticket genomen worden voor maximaal 2u. 1 uur = 1 € – 2 uren = 3 €.
In de groene zone kan er een ticket genomen worden voor maximaal 9u. 9 uren = 13,50 €.
Indien er geen duidelijk zichtbaar geldig parkeerticket of parkeerkaart achter de voorruit van uw wagen werd geplaatst, impliceert dit dat u voor het tarief 1 hebt gekozen ten belope van 25 € en wordt het ook toegepast.
N.B.: Wanneer de parkeerautomaat niet functioneert, gebruikt u de parkeerschijf.

 

Gratis

Een gratis kwartier  in de rode, oranje en groene zones

In de rode, oranje en groene zones kunnen personen die slechts voor enkele minuten moeten parkeren, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een kleine boodschap, gebruik maken van een gratis kwartier.
Hiertoe begeeft de gebruiker zich naar een parkeerautomaat om een gratis ticket te nemen en dit achter de voorruit te plaatsen.

2 uur gratis in de blauwe zone
Gratis voor een maximumduur van 2 uur, te rekenen vanaf het moment dat overeenkomt met het tijdstip dat wordt aangegeven door de pijl op de parkeerschijf. Deze pijl moet het tijdsstreepje aanwijzen dat volgt op het moment van uw aankomst. De schijf dient geplaatst te worden aan de binnenzijde van het voertuig achter de voorruit, per definitie aan de voorzijde van het voertuig. Het niet plaatsen van de parkeerschijf of het overschrijden van de maximaal toegestane duur, zal zonder uitzondering leiden tot de toepassing van de forfaitaire vergoeding Tarief 1 van 25 € per halve dag.

In bepaalde zones 2 uur gratis parkeren onder de middag
Parkeren is gratis tussen 12u en 14u op het Sint-Lambertusplein en in de Georges Henrilaan tussen de Meudonsquare en de Linthoutstraat.

Gratis voor de handicapten
Gehandicapten die in bezit zijn van een speciale kaart die werd afgeleverd door een officiële instelling, overeenkomstig het ministerieel besluit van 29/07/1991, mogen hun voertuig gratis en zonder beperking in de tijd parkeren op gereglementeerde plaatsen. Zij dienen echter wel de bovenvermelde officiële kaart duidelijk zichtbaar aan de binnenkant van hun voorruit te plaatsen. Indien de gehandicaptenkaart niet zichtbaar in de auto werd geplaatst, zal dit zonder enige uitzondering leiden tot de toepassing van tarief 1.

Het niet plaatsen van een geldig parkeerticket, parkeerschijf of parkeerkaart, zal zonder uitzondering leiden tot de toepassing van de forfaitaire vergoeding tarief 1.

 

Opgelet: uitzondering voor de Donkerstraat

De Donkerstraat is de enige straat in de gemeente waar het parkeren gedeeltelijk is voorbehouden aan houders van een ‘bewonerskaart’. Doordat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe de Donkerstraat en een aantal aanpalende straten tot ‘bewonerszone’ heeft omgevormd, is er een ongelijkheid ontstaan t.o.v. de bewoners van deze straat die op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe wonen.
Na overleg tussen beide gemeenten heeft de gemeenteraad een wijziging van het parkeerreglement goedgekeurd waarbij een deel van de Donkerstraat tot ‘bewonerszone’ werd omgevormd.

Deze zone is in werking getreden op 1 maart 2011. Het gaat om de pare kant van de straat. De parkeerstrook langs het « Hof van Brussel » blijft een blauwe zone.De ‘bewonerszone’ is de meest beperkende vorm van parkeerbeleid. Het betekent dat er enkel voertuigen mogen parkeren die uitgerust zijn met een ‘bewonerskaart’. Alle andere voertuigen zijn er verboden: 24 uur per dag, alle dagen van de week, met inbegrip van zon- en feestdagen. Enkel de bewoners van de Donkerstraat hebben recht op een ‘bewonerskaart’.

Deze kaart kan worden afgehaald aan het parkeerloket van de gemeente van maandag tot donderdag van 8u tot 13u (uitreiking laatste ticket om 12u45), en op donderdagavond van 17u tot 19u (uitreiking laatste ticket om 18u30). De bewonerskaart vervangt en vervolledigt de parkeerkaart. De bewonerskaart zal worden afgeleverd per kalenderjaar tegen betaling van een bedrag van 10, 50 of 200€, afhankelijk van de vraag of het de eerste, de tweede of de derde bewonerskaart per gezin betreft. De gewestelijke reglementering staat niet langer toe dat de gemeente meer dan drie kaarten per gezin aflevert.

De overeenkomst tussen de twee gemeenten voorziet erin dat de betrokken omwonenden hun voertuigen in beide aangrenzende zones kunnen parkeren bestaande uit de Donker-, Bannieren- en Deraeckstraat.