Nachtwinkels

Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

 

Raadpleeg hier het gemeentelijk reglement op de nachtwinkels en phoneshops

Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder nachtwinkel een handelszaak die voedings- en onderhoudsproducten verkoopt, geopend is tussen 18u en 7u en ingeschreven is in het handelsregister onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke producten”.

De openingstaks is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.

Elke uitbatingswijziging wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.

 

Leurhandel

Als u de leurhandel wil uitoefenen, namelijk op de openbare weg of op een markt, moet u in het bezit zijn van een een vergunning van de FOD Middenstand en Landbouw.

De ondernemingsloketten ontvangen en verwerken alle aanvragen en toekenningen van leurderskaarten. Tijdens controles op de markten kan men u vragen deze kaart te tonen.

Zodra u deze kaart hebt, moet u het akkoord aanvragen van de burgemeester i.v.m. de verkoop (aard, plaats, enz…).
Hiervoor moet u een brief sturen naar de dienst Middenstand, Paul Hymanslaan 2 van de gemeente.

De aanvrager zal de nodige taksen moeten betalen i.v.m. deze activiteit. Deze verschillen naar gelang de aard van de verkoop (huis-aan-huis of tijdelijke stand op de openbare weg).