Nachtwinkels

Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

 

Raadpleeg hier het reglement betreffende het bedienen van nachtwinkels en kantoren particuliere sectoren voor telecommunicatie

Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder nachtwinkel een handelszaak die voedings- en onderhoudsproducten verkoopt, geopend is tussen 18u en 7u en ingeschreven is in het handelsregister onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke producten”.

De openingstaks is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.

Elke uitbatingswijziging wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.