Vereisten Horeca

Dienst Middenstand
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.35.01
02.761.27.72
negoce.handel@woluwe1200.be

 

Op vraag van de arbeidsauditeur worden geregeld cotroles uitgevooerd door de Federale Overheidsdienten (sociale wetgeving, RVA, Financiën,…). Deze controles worden uitgevoerd in het bijzijn van de politiediensten. Wees in orde !

Neem hier kennis van alle gemeentelijke taksreglementen

 

Stedenbouwkundige vergunning

Dienst Stedenbouw
Wolu Techni-Cite
Stokkelsesteenweg, 80 (1ste verdieping)
02.761.28.14
urb.sted@woluwe1200.be

De lokalen die u uitbaat moeten conform de wetgeving inzake stedenbouw zijn. Voor een eenvoudige bestemmingswijziging hebt u een vergunning nodig, evenals voor een wijziging aan uw gevel (uithangbord) of van uw ramen.
NB: Het plaatsen van een terras brengt taksen met zich mee. De veiligheid van de voetgangers moet verzekerd zijn.

 

Brandpreventie

DBDMH
Helihavenlaan, 15
02.208.84.30
http://be.brussels/dbdmh/over-de-dbdmh?set_language=nl

Uw installaties moeten conform zijn aan de normen van de brandpreventie. Iedere nieuwe uitbating moet gekeurd worden door de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp).

 

Elektrische installaties

U moet over een geregeld vernieuwd attest beschikking van conformiteit van uw installatie aan het Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties. De geldigheidsduur staat op het document dat u overhandigd werd.
U kunt dit attest verkrijgen bij een organisme dat erkend werd door de FOD Economie.

 

Verzekering

Behalve de klassieke brandverzekering is het ook verplicht een verzekering voor objectieve burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor elke zaak die toegankelijk is voor het publiek en waarvan de oppervlakte meer dan 50m² bedraagt : terras en toiletten inbegrepen. Het laatste betalingsbewijs moet altijd getoond kunnen worden.

 

FAVV

Kruidtuinlaan, 55
1000 – Brussel
02.211.88.11
www.favv.be

U moet de toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kunnen voorleggen.
Er moeten zelfklevers opgehangen worden op de uitstalramen.

 

Besmettelijke ziekten

Personen die met voedingsmiddelen of -waren in aanraking komen binnen een commerciële context moeten jaarlijks laten vaststellen dat ze geen besmettelijke ziekten hebben. Uw huisarts kan u dit attest bezorgen. Deze attesten dienen elk jaar vernieuwd te worden.

 

Drankslijterij

Dienst Middenstand
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.761.27.73

Indien u alcoholhoudende en/of sterke drank schenkt, moet u het patent, afgeleverd door het gemeentebestuur, kunnen voorleggen. Dit zal dienen als controle van de gelijkvormigheid van uw onderneming op gebied van veiligheid, goede zeden (bewijs van goed zedelijk gedrag) en van hygiëne (controle door Brulabo, ex Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie).

 

Toegang tot het beroep

Voor een activiteit als restauranthouder, traiteur, organisator van banketten, dient men toegang tot het beroep of basiskennis van bedrijfsbeheer te hebben. Dit is niet nodig voor kleine restauratie.
Neem contact op met het ondernemingsloket van uw keuze voor meer details.

 

Rookverbod

Vanaf 1/7/2011 mag er in geen enkele horecazaak meer gerookt worden.
Voor meer informatie: www.health.belgium.be

 

SABAM

Wie in zijn zaak muziek afspeelt, moet auteursrechten betalen.
Inlichtingen : 02.286.82.11 en 02.574.27.33 (billijke betalingen).

Het niet respecteren van sommige van deze normen kan leiden tot de sluiting van uw zaak ! Informeer u !