Geboorten

Dienst Bevolking
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.774.35.03
02.761.27.80
civil.burger@woluwe1200.be
        

Van september tot juni

 • maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

Juli en augustus

 • maandag, dinsdag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

Bestel hier uw geboorteakte online

De aangifte geschiedt in de gemeente van de geboorteplaats, van 8u tot 12u30, binnen de veertien dagen na de geboorte (zater-, zon- en feestdagen inbegrepen).

Op dinsdag- en vrijdagochtend (zich aanmelden om 8u30) moet deze aangifte gedaan worden in de kliniek “Saint-Luc”, 10de verdieping (kraamafdeling).

De aangever (vader, moeder, of andere persoon zoals dokter vroedvrouw, directie van de kraamafdeling) legt volgende documenten voor:

 • huwelijksboekje van de ouders
 • identiteitskaart van de ouders
 • attest van de geneesheer
 • origineel afschrift van de zwangerschapserkenningsakte

Documenten die aan de aangever worden overhandigd:

 1. geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen
 2. attest om de zwangerschaps- en/of de rustvergoeding na bevalling te bekomen
 3. een bericht betreffende vaccinatie tegen poliomyelitis
 4. vijf uittreksels van de geboorteakte bestemd voor sociale doeleinden (ziekenfonds, kinderbijslag, …).

Opgelet: De aandacht van de ouders wordt getrokken op het feit dat dat de attesten 1 en 2 slecht éénmaal kunnen worden afgeleverd. Zelfs bij verlies van het origineel kan geen duplicaat worden afgeleverd.