Geboorten

Dienst Bevolking
gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02.774.35.03
02.761.27.80
civil.burger@woluwe1200.be
        

Van september tot juni

 • maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

Juli en augustus

 • maandag, dinsdag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • woensdag: van 8u tot 15u
 • donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

 

De aangifte geschiedt in de gemeente van de geboorteplaats, van 8u tot 12u30, binnen de veertien dagen na de geboorte (zater-, zon- en feestdagen inbegrepen).

Op dinsdag- en vrijdagochtend (zich aanmelden om 8u30) moet deze aangifte gedaan worden in de kliniek “Saint-Luc”, 10de verdieping (kraamafdeling).

 

De aangever (vader, moeder, of andere persoon zoals dokter vroedvrouw, directie van de kraamafdeling) legt volgende documenten voor:

 • huwelijksboekje van de ouders
 • identiteitskaart van de ouders
 • attest van de geneesheer
 • origineel afschrift van de zwangerschapserkenningsakte

 

Documenten die aan de aangever worden overhandigd:

 • geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen
 • attest om de zwangerschaps- en/of de rustvergoeding na bevalling te bekomen
 • een bericht betreffende vaccinatie tegen poliomyelitis
 • vijf uittreksels van de geboorteakte bestemd voor sociale doeleinden (ziekenfonds, kinderbijslag, …).

 

Opgelet: De aandacht van de ouders wordt getrokken op het feit dat dat de attesten 1 en 2 slecht éénmaal kunnen worden afgeleverd. Zelfs bij verlies van het origineel kan geen duplicaat worden afgeleverd.