Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Ondersteuning van de burgerprojecten

 

Burgers, buurtcomités en het verenigingsleven zijn bijzonder actief in Sint-Lambrechts-Woluwe. Een dynamiek die de gemeente wil promoten door burgerinitiatieven, die zich ontwikkelen in openbare ruimtes, te ondersteunen. In de verschillende wijken gaat het om projecten, die sociale banden en gezelligheid creëren en tevens ook beantwoorden aan de lokale noden.

 

De gemeentelijke moestuintjes

In de afgelopen jaren is de gezamenlijke landbouw in de stad sterk gegroeid dankzij burgeracties zoals de «incroyables comestibles» beweging. Het is geïnspireerd op de «incredible edible» ervaring van een Engelse stad die getroffen en werd door de economische crisis en die met de inwoners gratis stedelijke moestuintjes ontwikkelde. Dit principe wist de gemeentelijke instanties van Sint-Lambrechts-Woluwe duidelijk te bekoren en ondersteunde dan ook soortgelijke burgerprojecten. Ze hielp namelijk al de inwoners bij het aanleggen van moestuinen of aromatische plantenbakken.

 1. Speelplein Timmermansstraat: naast het bestaande composteerpunt werden 9 moestuinbakken geïnstalleerd die ongeveer 80 groenten en kruidensoorten tellen. Er werden 17 fruitbomen geplant. Animaties en workshops worden georganiseerd.
 2. Morgen in Roodebeek (hoek Karrestraat-Stokkelsesteenweg)
  In het kader van de projecten «Duurzame burgerwijken», ondersteund door Leefmilieu Brussel, worden een gezamenlijke moestuin, een composteerpunt en een insectenhotel aangelegd door de inwoners in samenwerking met de jeugdhuizen «Le Gué» en «De Schakel». Er worden activiteiten en animaties georganiseerd.
 3. Speelplein Itterbeek (Prekelindenlaan 78) op vraag van het buurtcomité werd een ruimte voorzien voor de compost en er werden planten en groentebakken geïnstalleerd.
 4. Kruispunt Gilsoullaan en Montaldlaan: de gemeente heeft een platte bloembak geplaatst voor het inzamelen van de groenten die door de inwoners werden geteeld.

 

De wijkboerderij Hof ten Berg

De stadsboerderij Hof ten Berg die een klein hoekje platteland in hartje Sint-Lambrechts-Woluwe voorstelt, werd opgericht in 2016. Dit terrein van 12 aren bevat een hoenderhof, een kruidentuin, een boomgaard, een haag met klein fruit, een compost, twee imkers en moestuinbakken.

Door de opening voor het publiek ter gelegenheid van allerlei projecten van de wijk Hof ten Berg, probeert zij de inwoners en kinderen te sensibiliseren voor de landbouw en de natuur in de stad.

Toegang via Théodore De Cuyperstraat (tussen nrs. 274 et 276)
info50@wolu-services.be
02.763.45.77

Wist u dat?
Het mogelijk is om gemeentelijke biologische tuinbouwparcelen te huren in Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze bevinden zich in het Bronnenpark, de Stationsstraat en de Hof ten berggaarde.
Raadpleeg hier het toekenningsreglement voor biologische moestuinen

Info
Dienst gemeente-eigendommen
02.761.28.20
prop.eig@woluwe1200.be

 

Ik composteer, jij composteert…

Gemeenschappelijke composteerpunten worden door de gemeente op openbare plekken aangelegd. De keuze van de plek gebeurt in overleg met de inwoners en het project wordt omkaderd door de vzw Worms en het netwerk meester composteerders.
Driesstraat (de weg tussen de Marcel Thirylaan), het park in de Neerveldstraat, het park in de Timmermansstraat, speelplein Itterbeek Prekelindenlaan 78.

 

De boekboxen: Een nieuw leven voor onze boeken!

Sinds 2015 kennen de vijf boekenboxen op openbare plekken een groot succes. De inwoners kunnen er boeken deponeren of meenemen. Deze boekenboxen zijn tevens ontmoetingsplaatsen en nodigen de burgers uit om de dynamiek van delen en hergebruiken te ontdekken. Ze dragen ook bij tot het promoten van de cultuur door het ontdekken van boeken, die we misschien persoonlijk nooit hadden gekocht:

 • Parc Pechère aan Tomberg;
 • Josephine Charlottesquare;
 • Vrijetijdsplein (Wolubilis);
 • Hof-ten-Berg wijk;
 • Heilige-Familieplein (voornamelijk bestemd voor kinderen)

 

La Bah’utte

La Bah’utte is een burgerproject gesteund door de gemeente. Het is een hut gebouwd in isolatiematerialen met als doel een tweede leven te schenken aan voorwerpen die niet meer nuttig zijn maar die juist waardevol kunnen blijken voor anderen. Men kan er o.a. boeken, kledij, keukenbenodigdheden, kleine meubels of decoratie artikelen vinden. Tijdens een klein bezoekje kan u ook kennis maken met de andere rijkdommen van het Bronnenpark: de boomgaard en de collectieve moestuintjes.
Bronnenpark – toegang via Stationsstraat

 

Repair Café

De gemeente steunde de oprichting van een Repair Café door vrijwillige burgers. Het is gevestigd in de Ateliers in de Vootstraat. Als we weten dat 60% van de voorwerpen kan worden hersteld… kan men stellen dat herstellen, recycleren, hergebruiken veel beter is voor de planeet dan weggooien… en bovendien ook voordeliger voor de portemonnee!
Vootstraat 80
02.762.48.93
www.voot.be
repaircafewoluwestlambert@gmail.com

 

SAGAL (Solidaire Aankoopgroep van Agro-ecologische Landbouw)

SAGAL is een alternatief verbruiksysteem. Burgers organiseren de groepsaankoop op korte afstand van seizoensproducten bij lokale producenten, die werken overeenkomstig de normen inzake duurzaamheid en respect voor het milieu.
www.wervel.be

Een nieuwe SAGAL in Woluwe-Saint-Lambert vanaf januari 2021: de GasaPerlipopette

Een kleine groep inwoners van de gemeente gaat het avontuur aan en creëert een nieuwe SAGAL in de mooie naam van GASAPerlipopette in een kamer in de kelder van het Jongerenhuis (Prekelinden Avenue 78).
Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de groep: https://gasap.be/gasap/gasaperlipopette/

Andere SAGAL bestaan al enkele jaren op ons grondgebied

Om andere initiatieven voor circulaire economie en duurzame ontwikkeling in Woluwe-Saint-Lambert te ontdekken

Samenwerkingskaart: https://wiq.be/cartographie/
Als u de nieuwe GASAP met een paar burgers wilt maken, u contact opnemen met het GASAP-netwerk dat helpt bij het maken van nieuwe groepen.
Info: www.gasap.be

 

In 2017 namen 12 families uit Woluwe deel aan het project «Famille Zéro Déchet»

Dat werd opgestart in nasleep van de conferentie «Famille Zéro Déchet», waaraan meer dan 400 personen deelnamen. Dit initiatief, opgezet door een toegewijde en gemotiveerde burger en gesteund door de gemeentelijke instanties en Leefmilieu Brussel, heeft als doelstelling de gezinnen te helpen om hun consumptiegewoonten te wijzigen om zo de productie van afval te minimaliseren. Conferenties, vergaderingen, workshops hebben deze erva- ring extra in de verf gezet.
www.facebook.com/lesstrashisfun