Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Online afspraak voor buitenlanders

Online afspraken voor buitenlanders.
 Geen enkele afspraakaanvraag zal via telefoon of e-mail behandeld worden.

De afspraken hebben uitsluitend betrekking op eerste inschrijvingen (burgers komende uit het buitenland) (maandag tot vrijdag), en op aanvragen tot wettelijke samenwoning (maandag tot woensdag).

Door het tijdstip van uw keuze te reserveren, verbindt u zich ertoe om uw afspraak na te komen en om effectief aanwezig te zijn op de dag en het tijdstip die door u gekozen werden: gelieve u aan te bieden aan de receptie, die de betrokken dienst zal verwittigen.

Elke vertraging zal tot gevolg hebben dat er een nieuwe afspraak dient gemaakt te worden.

Indien u verhinderd bent, gelieve ons dan per e-mail te verwittigen: sejour.verblijf@woluwe1200.be

Een afspraak hier maken

 

Inschrijvingen voor Europeanen

Naargelang uw statuut, gelieve mee te brengen:

Werknemer

 • nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 3 foto’s
 • 30 €
 • huurcontract
 • arbeidscontract (voorleggen ten laatste binnen de 3 maanden)

Zelfstandig

 • nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 3 foto’s
 • 30 €
 • huurcontract
 • inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (voorleggen ten laatste binnen de 3 maanden)

Werkzoekend

 • nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 3 foto’s
 • 30 €
 • huurcontract
 • inschrijving ACTIRIS + de bewijzen dat men actief naar werk zoekt (voorleggen ten laatste binnen de 3 maanden)

Student

 • nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 3 foto’s
 • 30 €
 • inschrijving voor de lessen (voorleggen ten laatste binnen de 3 maanden)
 • mutualiteit (Europese ziekteverzekeringskaart– Geen Carte Vitale) (voorleggen ten laatste binnen de 3 maanden)

Bezitter van voldoende bestaansmiddelen

 • nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 3 foto’s
 • 30 €
 • huurcontract
 • 3 loonfiches van de garant (voorleggen ten laatste binnen de 3 maanden)
 • mutualiteit (Europese ziekteverzekeringskaart – voorleggen ten laatste binnen de 3 maanden)

Gezinshereniging

 • nationaal paspoort
 • 3 foto’s
 • 30 €
 • huurcontract
 • huwelijksakte

 

Inschrijvingen van niet-Europeaan

Naargelang uw statuut, gelieve mee te brengen:

Werknemer

 • nationaal paspoort + visa «D»
 • 3 foto’s
 • 20 €
 • huurcontract
 • arbeidskaart

Zelfstandig

 • nationaal paspoort + visa «D»
 • 3 foto’s
 • 20 €
 • huurcontract
 • beroepskaart

Student

 • nationaal paspoort + visa «D»
 • 3 foto’s
 • 20 €
 • huurcontract
 • definitieve inschrijving voor de lessen
 • tenlasteneming of studentenbeurs

Gezinshereniging

 • nationaal paspoort + visa «D»
 • 3 foto’s
 • 20 €
 • huurcontract
 • huwelijksakte

Wettelijk samenwonen

Tijdens de afspraak wordt u meegedeeld welke documenten u dient voor te leggen.