Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Openbare diensten

Sint-Lambertusplein tijdens de renovatie

 

Werken uitgevoerd door de openbare diensten (water, gas,…)

De gemeente houdt toezicht op de werkzaamheden van de concessiehouders (Sibelga, Proximus, Vivaqua…), die de verplichting hebben om de voetpaden in hun oorspronkelijke staat te herstellen.
Info: 02.761.28.08

 

Stroom- of gas uitval: wat te doen in geval van een stroomstoring?

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot een stroomstoring, dus is het raadzaam om eenvoudige controles uit te voeren om het probleem op te sporen.

De algemene stroomuitval

 • Is de buurt zonder licht?
 • Ging de stroomonderbreker niet af in het huis?
 • In dit geval is het een algemene stroomstoring als gevolg van een net onregelmatigheid, neem dan contact op met uw openbare netbeheerder Sibelga op het nummer 02.274.40.66.

Stroomstoring door verhuizing

 • U contact opnemen met de verschillende energieleveranciers zonder te vergeten om te controleren of u up-to-date bent in het betalen van uw rekeningen.
 • Zorg ervoor dat uw stroomonderbreker in werkpositie is.

Alarmnummers

 • Gasreuk: 0800.19.400
 • Electriciteitstoring: 02.274.40.66
 • Klantendienst Sibelga: 02.549.41.00
 • Website: www.sibelga.be

 

Verzakking of waterlek: wat te doen?

Neem contact op met:

 • de cel Openbare werken: 02.761.28.08
 • de wachtdienst van Vivaqua: 02.739.52.11

 

De openbare diensten of de concessiehouders die werken in de gemeente uitvoeren, moeten het volgende respecteren:

 

Openbare verlichting

In geval van een storing of defect nodigen wij u uit om de informatie te verstrekken:

U moet duidelijk het volgende doorgeven:

 • de straat in kwestie;
 • of het gedeelte van de betrokken straat (tussen dit en dat huisnummer);
 • het identificatienummer van de lichtmast of palen;
 • of het nummer van het dichtstbijzijnde huis.

 

Riolering

Het gemeentelijk rioleringsnet, de aansluiting ervan op de woningen met inbegrip van de uitlijning wordt volledig beheerd door:

Voor alle vragen omtrent:

 • aanleg, herstelling, onderhoud, reiniging, nazicht of bestudering van problemen m.b.t. het gemeentelijk netwerk;
 • projecten van heraanleg of verbetering van het netwerk;
 • onderhoud van de aansluiting van de private riolering op de hoofdriolering die gelegen is onder het openbaar domein, met uitzondering van het onderhoud en de reiniging van de rioolputten dat wordt uitgevoerd door de gemeentediensten, voor het onderhoud van de rioolputten: 02.761.28.24 – cel Openbare reinheid).

 

Natuurrampen: overstromingen, stormen

Bij schade ten gevolge van overstroming of storm, gelieve de getroffen plaatsen mede te delen aan het departement Beheer van het openbare ruimte op het nummer 02.761.28.11 of per mail gep-bor@woluwe1200.be.

Bij omvangrijke schade moeten de eigenaars van onroerende goederen de volgende punten in acht nemen:

 • de hoogte van het water, in centimeters opmeten;
 • foto’s maken van de beschadigde en waardevolle voorwerpen;
 • een beschrijving en een gedetailleerde raming van de schade opmaken;
 • bijhouden van de herstelfacturen;
 • contact opnemen met de verzekeringsmakelaar (brandverzekering);
 • het bekomen en bijhouden van een attest afgeleverd door de verzekering.

Houd zorgvuldig alle facturen bij van de goederen die gelegen zijn in de overstroomde gebieden.
Nuttige website: http://pouvoirs-locaux.brussels

 

Overstromingen of stormen erkend als algemene ramp

Indien overstromingen of stormen als algemene ramp erkend worden, dan worden ze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Indien een ramp in Sint-Lambrechts-Woluwe officieel erkend wordt, dan verwittigt het gemeentebestuur de inwoners en de eigenaars ervan.

Vergoeding van schade als gevolg van natuurlijke gebeurtenissen erkend als calamiteiten valt onder het Brussels Gewest. Alle informatie wordt gepubliceerd op de website: http://pouvoirs-locaux.brussels

 

Alarmsysteem per SMS in geval van onweersvoorspellingen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (K.M.I.) bezit een systeem dat onweer voorspelt.  Dat systeem voorziet ook bliksemschichten en kan de ligging vinden van de regenwolken die overstromingen kunnen veroorzaken. Dankzij deze technieken heeft het K.M.I. een systeem ontworpen om deze voorzieningen ten dienste te stellen van de gemeente en haar inwoners.

De politiediensten kunnen deze berichten doorsturen naar al diegenen die zich abonneren op dit systeem dat drie fases doorloopt: een vooralarm, een alarm wanneer het onweer zich boven Sint-Lambrechts-Woluwe bevindt en een eindmelding. De inwoners kunnen er zich op abonneren door een seintje te geven aan de dienst Informatica via de receptie van het Gemeentehuis: 02.761.27.11. Deze dienst is gratis. Zij downloaden de overeenkomst, vullen ze in en ondertekenen die. Vervolgens versturen ze die naar het gemeentebestuur.

Download de overeenkomst of algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de dienst “overstromingsgevaar” van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.