Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

 

Speciale regelen van openbaarmaking

Contact
ep.oo@woluwe1200.be

 

Openbare onderzoeken

Dossiers momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek duurt vijftien dagen, of in sommige gevallen, één maand.
Gedurende deze periode van onderzoek kan het aanvraagdossier online geraadpleegd worden.
In geval van problemen met de site, gelieve contact op te nemen met het gewest (fwislez@urban.brussels – 02.432.83.97 of scamachoandres@urban.brussels – 02.432.85.33).

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag eveneens op de dienst Stedenbouw, Wolu Techni Cité, Stokkelse Steenweg 80 (1ste verdieping) worden geraadpleegd:

 • op afspraak (24u op voorhand te nemen op het nr. 02.761.28.14): elke maandag- en vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u, en donderdag tussen 17u30 en 20u (uitsluitend voor het consulteren van dossiers tijdens het openbaar onderzoek);
 • woensdagochtend tussen 9u en 12u, zonder afspraak.

Technische uitleg met betrekking tot dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek worden gegeven op woensdag tussen 9u en 12u, en op afspraak op het nr.02.761.28.14.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht gedurende de loop van het openbaar onderzoek:

 • schriftelijk aan het College van burgemeester en schepenen, Paul Hymanslaan 2, 1200 Bruxelles of per mail op volgend adres: ep.oo@woluwe1200.be;
 • indien nodig mondeling tijdens het openbaar onderzoek op woensdagochtend (van 9u tot 12u), uitsluitend op afspraak minimum 24u op voorhand genomen op het telefoonnummer 02.761.28.14.

Dossiers in openbaar onderzoek worden aangekondigd met rode aanplakbiljetten, ter hoogte van:

 • de valven aan de buitenzijde van het gemeentehuis;
 • op de plaats van het voorwerp van de aanvraag;
 • aan beide zijden van het pand in kwestie;

 

Overlegcommissies

De overlegcommissie vindt plaats in het Malou kasteel, Pierre Leviedreef, 2, in sommige gevallen, in het gemeentehuis, Paul Hymanslaan, 2 te 1200 – Sint-Lambrechts-Woluwe, of per video-conferentie.

Om deel te nemen aan de vergadering moet u voorafgaandelijk een aanvraag doen om gehoord te worden, gedurende het openbaar onderzoek. Opgelet, het aantal deelnemers die mogen deelnemen aan de overlegcommissie in het kader van een petitie is beperkt.

De vergaderingen hebben over het algemeen plaats om de drie weken, op een vrijdag. Bijkomende zittingen worden soms voorzien.

De adviezen zijn beschikbaar: hier, maandag, 10 dagen nadien, in pdf-formaat.

Verloop van de openbare zitting van de overlegcommissie:

 • de voorzitter stelt de leden van de commissie voor en geeft aan welk bestuur zij vertegenwoordigen;
 • de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager geeft (geven) toelichting bij het dossier dat voor advies aan de overlegcommissie wordt voorgelegd;
 • de personen die tijdens het openbaar onderzoek hebben verzocht om te worden gehoord, formuleren hun opmerkingen en vragen;
 • de leden van de overlegcommissie formuleren hun opmerkingen en vragen;
 • de in het tweede punt bedoelde perso(o)n(en) beantwoordt (beantwoorden) de geformuleerde opmerkingen en vragen.

Gezien de drukke agenda van de zitting, wordt een maximumtijd bepaald voor de behandeling van elk dossier. De volledige dagorde van de overlegcommissie kan hier geraadpleegd worden: https://nl.woluwe1200.be.

Elke deelnemer zal bijgevolg een beperkte spreektijd krijgen om zijn of haar standpunten te laten gelden of vragen te stellen.