Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Opmerkelijke parken en groene ruimten

Het Roodebeekpark

In het Brussels Gewest is Sint-Lambrechts-Woluwe één van de meest bosrijke gemeenten. De groene zones beslaan zowat 8,5% van het grondgebied wat overeenstemt met 13,9 m2 per inwoner. Het gemiddelde in het Brussels Gewest bedraagt 12 m2.

De groene ruimtes bestaan natuurlijk uit parken en openbare tuinen, maar ook uit speeltuinen en minder opvallende zones, zoals de middenbermen van de wegen, de plantenbakken of nog de tientallen plaatsen waar de natuur op een bestudeerde manier tot haar recht komt in de openbare ruimte.

 

De plantsoendienst van de afdeling Natuur beheert al deze groene ruimtes en de aanplantingen
 • De plantsoendienst heeft 6.000 bomen langs de wegen geteld in de gemeente. Elke boom is geïdentificeerd aan de hand van een genummerd metalen plaatje dat overeenkomt met een informatiekaart waardoor over hun gezondheid kan worden gewaakt en dat het correcte onderhoud ervan toelaat.
 • De stad heeft 243 opmerkelijke bomen waarvan er 4 op de beschermde lijst staan.
 • Het hele jaar door geniet onze gemeente van een prachtige bloei, een dagdagelijks werk voor de gemeentelijke tuiniers die jaar na jaar instaan voor het telen en onderhouden van:
  – 20.000 eenjarige planten voor de decoratie van perken (parken en wegen);
  – 20.000 tweejarige planten (de perken van herfst tot lente van bloeiende planten voorzien);
  – 25.000 eenjarige planten als bloemstructuren in de serres;
  – 12 oranjerie bakken met citrusfruitbomen, olijf- en palmbomen;
  – 6.000 lente bloembollen;
  – 685 chrysanten.

Om de biodiversiteit te behouden, daar waar mogelijk, gaat de gemeente voor vaste planten. Ze worden gekozen omwille van hun honing gevend vermogen en zorgen voor een evenwicht met de eenjarige planten die bepaalde eminente plaatsen van de stad verfraaien.

 

Een duurzaam beleid

De plantsoendienst zet zich in voor een onderbouwd en duurzaam beheer van dit prachtig natuurlijk erfgoed. Een groot deel van de bloeiende planten wordt geteeld in de gemeentelijke serres die een oppervlakte hebben van zowat 700 m2. Sinds 2001 worden geen pesticiden of insecticiden meer gebruikt, zelfs niet voor de onkruidbestrijding (ruime tijd voor het Gewestelijk verbod van 2013). Om het verbruik van leidingwater te beperken, werden twee tanks van 40.000 liter gebouwd, één onder de serres en de andere onder de parkeerplaats om de planten met regenwater te begieten. In de droge periode wordt de welput met grondwater gebruikt, die zich onder de parkeergarage van de plantsoendienst bevindt, zodanig dat er ook hier geen leidingwater moet worden gebruikt.

 

Het late maaien

Sinds 2013 wordt een laat maaiprogramma (eind van de zomer) toegepast in bepaalde groene ruimtes. Hiermee kunnen eenjarige plantensoorten hun reproductiecyclus volledig afronden en zorgen we ervoor dat ze kunnen overleven. Ook de insecten overleven dankzij deze planten. Op die manier worden ecologische corridors tussen parken en groene zones gecreëerd. Op bepaalde plekken wordt ook een plantenbedekking in stand gehouden die de erosie van de bodem beperkt. Een programma voor de heraanleg van de vijvers en waterrijke zones (Struykbeken, Malou, Sint-Lambertuspark) is momenteel aan de gang, evenals een programma voor de heraanleg en de verbetering van de kleine groene ruimtes in de diverse wijken.

 

De belangrijkste parken in de gemeente

Maloupark (8 ha)

Dit park is het oudste en grootste van de gemeente. Het is gelegen op de drassige bodem en de hellingen van de Struykbeken (een zijrivier van de Woluwe). De de eerste tuinen van t’Speelgoet werden naar alle waarschijnlijkheid ontworpen in het begin van de 17e eeuw. De opeenvolgende eigenaars hebben deze gestructureerde tuinen omgetoverd tot een landschapspark. In de onmiddellijke nabijheid van het kasteel staan zeer oude bomen: kastanjelaars, trompetbomen, platanen, gele populieren, eeuwenoude amberbomen… De laagvallei is begroeid met twee interessante planten: een elzen- en essenbos met klimop en speenkruid en een moeraselzenbos met brandnetels en moerasspirea.
Woluwelaan

Bronnenpark (4,5 ha)

De naam is te danken aan de vele bronnen die de vijver van water voorzien, het werd begin 20e eeuw aangelegd in de moerassige bodem van de Woluwevallei. De vijver werd, naar waarschijnlijkheid tussen 1914 en 1918 gegraven in een oud veengebied. Het park maakte deel uit van het Solvay domein, waarvan een deel in 1964 door de stad werd aangekocht om een er een openbaar park aan te leggen. De vijver is voorzien van gele waterlelies en waterplanten die zich onder het wateroppervlak bevinden. Op de oevers groeien hoofdzakelijk waterplanten zoals gele irissen, hetzij moeras ora en moesdistel. Het park werd ontworpen als een Engels landschapspark, en u kunt nog steeds de prachtige rotstuinen en de romantische brug bewonderen. De oude moestuin is de huidige biologische tuin geworden. Dit park is beschermd als halfnatuurlijk landschap vanwege zijn hoge biologische kwaliteit. Binnenkort zal een plan voor de heraanleg worden uitgewerkt.
Woluwelaan

Sint-Lambertuspark

Het park werd in 1989 aan de achterzijde van het Sint-Lambertusplein gecreerd en is een moerassig gebied (voormalig bedding van de Leybeek, aftakking van de Woluwe vóór de aanleg van de Woluwelaan) beplant met grasachtige planten, biezen, riet en een natuurlijk rietveld. Het is een wilde boomgaard met spontane plantengroei die bestaat uit populieren, wilgen en fruitbomen. Van zodra de werken aan de Woluwelaan zullen zijn afgerond zal het park in belangrijke mate worden heraanlegd.
Toegang via de voetgangerszone naast nr 28, Sint-Lambertusplein

Hof-ter-Musschen: een Natura 2000 zone (10 ha)

Hof-ter-Musschen en haar omgeving is 10 ha groot en een halfnatuurlijk landschap van hoge biologische kwaliteit en een Natura 2000 beschermd gebied. Er wordt op toegezien dat de diversiteit van de natuurlijke omgevingen behouden blijft en dat de leefomgeving van de in het wild levende planten en dieren wordt beschermd.

Moerassen, drassige weiden, bossen, een Brabantse hoeve, een bakoven en een windmolen maken deel uit van een opmerkelijk openluchtmuseum van wat weleer het landelijke landschap van Groot-Brussel was. Dit moerassig complex ligt al bijna 200 jaar lang op de voedingstof- en mineraalrijke afzettingen van de Woluwe rivier en biedt een opmerkelijke waaier aan plantensoorten die kenmerkend zijn voor de vlakte van het stroomgebied van de Zenne. Aan de rand van de beek vinden we een samensmelting van berenklauw en dotterbloemen, hoog watervlotgras, een grote zeggenvegetatie en een moeraselzenbos, een vlakke weide met rood zwenkgras en knotwilgen die het geheel afbakenen. De in het wild levende dieren en planten zijn hier sterk vertegenwoordigd. Deze site is mede-eigendom van UCL en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en wordt beheerd door de vrijwilligers van de Milieu Commissie Brussel en Omgeving vzw (CEBE).

Roodebeekpark (4,5 ha)

Het ontstond door het samenvoegen van de tuinen van de woningen van Emile Devos (nu gemeentelijk museum) en Constant Montald (waarin het Roodebeekcentrum is ondergebracht). Het park werd geopend in 1948. Een gedeelte ervan werd vroeger uitgebaat als zand- en steengroeve. De vegetatie is een mengeling van soorten die uit de tijd dateren dat het park nog privébezit was: rode beuken, kastanjelaars, gewone acaciabomen, kerselaars en andere inheemse bomen. Sinds 1998 staat het park staat op de lijst van gevrijwaarde landschappen. De procedure om als beschermd erkend te worden is lopende. Naast het speelplein, dat in 2016 werd gerenoveerd, kan het park prat gaan op een muziekkiosk, een dierenverblijf en een arboretum, dat de rijke botanische waarde van het park in de verf zet. VZW Natura Roodebeek beheert samen met de plantsoendienst de totale infrastructuur.
Roodebeeksteenweg 314

Wist u dat?

In 2014 behaalde Hof-ter-Musschen site de 1e plaats in de Belgische Landschapsprijs, die wordt toegekend aan een voorbeeldproject m.b.t. de verbetering van het landschap. De site werd gekozen vanwege zijn landschappelijke kwaliteit, het duurzame beheer en de burgerparticipatie.
Emmanuel Mounierlaan 2
02.242.50.43
www.cebe.be

Enkele cijfers over de Natuur

Het gemeentelijk grondgebied heeft een oppervlakte van 767 hectare 54 are 82 centiare. Het telt meer dan 64 ha groene openbare ruimtes waarvan 51 ha gemeentelijke en 13 ha gewestelijke (Groene Wandeling, Georges Henripark, …) of privaat eigendom zijn. (voorbeeld op de UCL site).