Organisatie van het sneeuwvrij maken van de wegen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Non classé Reacties uitgeschakeld voor Organisatie van het sneeuwvrij maken van de wegen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Een overzicht van de bestaande procedures.

 

Tijdens de winterperiode is hevige sneeuwval mogelijk. Welke procedure werd door de gemeente ingevoerd om de wegen van de gemeente sneeuwvrij te maken?

Van begin november tot eind maart wordt er 24u/24u een wachtdienst waargenomen door de technische diensten. De ploegen zijn onmiddellijk inzetbaar om zout te strooien op de wegen, moest er zich sneeuwval, dus gevaar, voordoen. De sneeuwval wordt gemeld door de politie (tijdens de nacht), of door de gemeentelijke teams (overdag).

 

 

De wegen moeten gestrooid worden in volgorde van prioriteit, namelijk:

 • de toegangswegen tot de Cliniques universitaires Saint-Luc;
 • de wegen waarop de busdiensten rijden, om de goede werking van het MIVB-netwerk te verzekeren en om de inwoners toe te laten zich veilig te verplaatsen, dankzij het openbaar vervoer;
 • de wegen rond de scholen;
 • de hoofdwegen;
 • de wegen in de woonwijken;

Bij strooiacties moet er rekening gehouden worden met deze prioriteiten ; wat onder meer verklaart waarom de kleinere wegen in onze gemeente niet onmiddellijk sneeuwvrij gemaakt worden.

Ter herinnering: strooizout heeft slechts effect als er genoeg verkeer over het zout heen rijdt. Vandaar dat het bijvoorbeeld vroeg op de morgen enige tijd duurt vooraleer het zout effect heeft, ondanks het feit dat het al enige tijd voordien gestrooid werd. Dit verklaart ook waarom het nutteloos is om te strooien op bepaalde wegen met zeer weinig verkeer (zoals in sommige gaardes of in doodlopende straten) want strooizout is zonder verkeer niet effectief.

Naast de maatregelen die door de gemeente genomen werden om de verplaatsingen te vergemakkelijken, is het ook aan te raden om gebruik te maken van het openbaar vervoer en, in voorkomend geval, om het eigen voertuig uit te rusten met winterbanden, die een betere wegligging garanderen in de winterperiode.

 

Welke regeling geldt er voor de trottoirs?

De straatvegers beschikken over een voorraad zout en kleine strooimachines om de trottoirs in de nabijheid van de belangrijke gemeentelijke trekpleisters, zoals het gemeentehuis, het sportcentrum Poseidon, het Meudonplein, de omgeving van parken, enz. sneeuwvrij te maken.

De trottoirs vóór de woningen

Het Algemeen Politiereglement bepaalt dat de bewoners, huurders of eigenaars er wettelijk toe verplicht zijn om erover te waken dat hun trottoirs in goede staat van netheid gehouden worden en dat de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang komt, onder meer door de trottoirs vóór hun woning sneeuw- en ijzelvrij te maken. Zij zijn aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen ten gevolge van de niet-naleving van dit reglement.

Het Algemeen Politiereglement bepaalt

 • Dat de met sneeuw of ijzel bedekte trottoirs vrijgemaakt of slipvrij gemaakt moeten worden over minimum 1 m van hun breedte, indien de plaatsgesteldheid dit toelaat.
 • Dat de sneeuw aan de rand van het trottoir opgehoopt moet worden en niet op de rijweg gegooid mag worden.
 • Dat de rioolkolken en straatgoten, alsook de oversteekplaatsen voor voetgangers moeten vrijblijven.

Deze verplichting om de trottoirs sneeuwvrij te maken wordt opgelegd aan:

 • voor bewoonde gebouwen: de mede-eigenaars van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst, is deze verplichting ten laste van diegenen die de gelijkvloerse verdieping bewonen en, indien deze niet bewoond is of indien de bewoner afwezig is, ten laste van diegenen die de bovenste verdiepingen bewonen te beginnen met de eerste verdieping.
 • voor gebouwen zonder woonfunctie: de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
 • voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: iedere houder van een zakelijk recht op het gebouw of de huurders.

 

Info

Diensten van Philippe JAQUEMYNS
Schepen van Beheer van de openbare ruimte
02.761.27.38
p.jaquemyns@woluwe1200.be