Vacature–- Analist-programmeur (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature–- Analist-programmeur (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst nieuwe technologieën van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe houdt zich bezig met de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën binnen de administratie.

Zijn taken zijn als volgt:

 • Beheren van toepassingen, gewoonlijk specifiek voor de overheidssector;.
 • Beheren van de servers;
 • Beheren van de vaste en mobiele telefonie;
 • onderhouden van de computer- en telefonische apparatuur;
 • Beheren van het gemeentelijk netwerk en de externen verbindingen (terrestrisch, vezel, enz.);
 • Opstellen van een inventaris van de middelen;
 • de ontwikkeling van de hardware- en software-infrastructuur met het oog op de nieuwe diensten die aan de burgers zullen worden aangeboden;
 • Uitvoering van een beleid inzake back-up en archivering van gegevens;
 • Uitvoering van mechanismen voor computerbeveiliging en toezicht op de ontwikkeling van de risico’s;
 • de gebruikers ondersteunen en hun opleiden;
 • De administratieve aspecten (overheidsopdrachten, opvolging van onderhoudscontracten) beheren;
 • Het rampenplan beheren.
Wat houdt de functie in?

Als analist-programmeur verricht u (m/v/x) analytische en programmeertaken bij de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van informatiesystemen en -applicaties.

U (m/v/x):

 • ontwerpt, ontwikkelt, documenteert, analyseert, creëert, test en wijzigt computersystemen, -programma’s en -integraties;
 • Analyseert de informatiebehoeften van de gebruiker;
 • Past de systeemanalysetechnieken en -procedures toe door met gebruikers te overleggen om functionele specificaties voor software vast te stellen;
 • Gebruik bij voorkeur SCRUM en sprints voor projectplanning en -beheer
 • Opstellen van RACI-meesterschap, klassendiagrammen en regelmatig rapporteren;
 • De projectnoden organiseren in de volgorde van programmering, de noden analyseren, de analyse in een programma vertalen;
 • De functionaliteiten en vereisten documenteren;
 • Passende oplossingen en technologieën onderzoeken, evalueren en voorstellen om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen;
 • Bestaande software en databases onderhouden en aanvullende procedures schrijven, bijwerken van bestaande procedures volgens de geldende programmeringsrichtsnoeren;
 • Ontwikkelen en onderhouden van toepassingen en databases, beoordelen van de behoeften van eindgebruikers, analyseren van eisen en ontwikkelen van softwaresystemen in MS-Access en Windev, Windev Mobile of Webdev.
Wie zoeken we?
 • Minimum 5 jaar ervaring als analist-programmeur;
 • Ervaring in het ontwerp, de programmering van software, assistentie;
 • Ervaring met Windows.Net Framework en programmeren VB.Net;
 • Kennis van het platform Windev, Windev Mobile en Webdev of bereid zijn deze te verwerven;
 • Kennis van database-ontwerp en administratie-ervaring (ontwerp, implementatie, aanpassing) zijn een must.
 • In staat zijn om SQL queries en stored procedures te schrijven;
 • Werken met gegevens in de relationele databases: SQL Server, Oracle, MySQL / MariaDB, Postgress;
 • Onafhankelijk werken en noodzakelijke beslissingen kunnen nemen gedurende het gehele systeemproces binnen de afgesproken richtlijnen van de dienst.
 • Zowel autonoom als in groep kunnen functioneren.
Wat zijn uw troeven?
 • Ervaring in het ontwikkelen met MS Access
 • Tweetalig FR/NL
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in informatica of gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A4, 0 jaar anciënniteit (master): 3.547,39 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae en motivatiebrief en een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma per e- mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2021-001.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst nieuwe technologieën van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe houdt zich bezig met de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën binnen de administratie. Zijn taken zijn als volgt: Beheren van toepassingen, gewoonlijk specifiek voor de overheidssector;. Beheren van de servers; Beheren van de vaste en mobiele telefonie; onderhouden van de computer- en telefonische […]

Gemeente secretariaat

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente secretariaat

 

Voor elke indiening van een document bestemd voor het gemeentebestuur (bv. briefwisseling, antwoorden op openbare onderzoeken, aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, indiening van offertes voor overheidsopdrachten, aanvragen voor huisvesting, aanvragen voor premies, …), met of zonder ontvangstbewijs, is het kantoor voor het publiek toegankelijk van 8u tot 12u en 13.30u tot 17u.

Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2 (1ste verdieping)
1200  – Brussel

 

  Voor elke indiening van een document bestemd voor het gemeentebestuur (bv. briefwisseling, antwoorden op openbare onderzoeken, aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, indiening van offertes voor overheidsopdrachten, aanvragen voor huisvesting, aanvragen voor premies, …), met of zonder ontvangstbewijs, is het kantoor voor het publiek toegankelijk van 8u tot 12u en 13.30u tot 17u. Gemeentehuis Paul Hymanslaan, […]

Vacature – Architect voor de dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Architect voor de dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

De dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe staat in voor de ruimtelijke ordening van de gemeente: opvolging van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen en -attesten, opstellen van gemeentelijke plannen en verordeningen, vaststellen van inbreuken, informatieverstrekking aan het publiek op het gebied van stedenbouw, enz.

Wat houdt de functie in?

Uw technische vaardigheden (m/v/x) stellen u in staat om vergunningsaanvragen te analyseren in het licht van de geldende regelgeving (GBP, BBP, GSV, …).

U (m/v/x) draagt bij aan de goede werking van de administratie door mee te werken aan een rigoureus, kwalitatief en professioneel beheer van de aanvragen die door de dienst worden behandeld.

U (m/v/x) zorgt voor de opvolging van de vergunningsdossiers die u zijn toevertrouwd door:

 • De dossiers voor de aanvraag van een vergunning en alle daarmee samenhangende zaken te onderzoeken;
 • informatie te verstrekken over technische en stedenbouwkundige gegevens (onderzoek van schetsen en voorbereidende projecten, haalbaarheidsanalyse, etc.);
 • Stedenbouwkundige informatie te verstrekken aan de aanvragers van een vergunning en aan de bevolking (loket, permanentie, telefoon, …);
 • Verslagen op te stellen aan het College, brieven en de adviezen van de overlegcomités;
 • Samen te werken met de andere gemeentelijke diensten, ontwerpbureaus en gewestelijke diensten,
Wie zoeken we?
 • Minstens 2 jaar ervaring als architect
 • In staat zijn de plannen en de verschillende verordeningen die van toepassing zijn op het gebied van stedenbouw en architectuur te lezen en te begrijpen
 • Beschikken over een specifieke kennis op het vlak van ruimtelijke ordening (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, GBP, GSV,…)
 • Beschikken over analytische vaardigheden en zin voor detail
 • Een goede kennis hebben van de meest courante software (tekstverwerking, spreadsheets,…)
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
 • Houden van contact met het publiek
 • Proactief, communicatief, flexibel en nauwkeurig zijn
 • Beschikken over teamspirit en de hiërarchie en collega’s respecteren
Wat zijn je eventuele troeven?
 • U bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in de architectuur of een gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema A, trap 0 (master): 3.118,18 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be vermelding van de referentie 2020-017

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.

Wie is uw werkgever? De dienst Stedenbouw en Milieuvergunningen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe staat in voor de ruimtelijke ordening van de gemeente: opvolging van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen en -attesten, opstellen van gemeentelijke plannen en verordeningen, vaststellen van inbreuken, informatieverstrekking aan het publiek op het gebied van stedenbouw, enz. Wat houdt de functie in? Uw […]

Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)

Reacties uitgeschakeld voor Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)
Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x)
Wie is uw werkgever?

Aan het hoofd van de dienst SIPP van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is een preventieadviseur (niveau 1 in Veiligheid – Hygiëne) voltijds aangesteld en wordt hij bijgestaan door een persoon die een basisopleiding in preventie heeft gevolgd.

De preventieadviseur staat ter beschikking van de werkgever, van de leden van de hiërarchische lijn en van de werknemers voor alle kwesties betreffende welzijn op het werk. Hij adviseert, rapporteert en assisteert de functie bij de preventiemaatregelen die de werkgever moet nemen. Hij vervult in alle neutraliteit de opdrachten en taken die hem zijn opgelegd door

de wetgeving. In het kader van de evaluatie van de beroepsrisico’s op de werkvloer, verzekert de preventieadviseur de samenwerking met de externe dienst die belast is met het toezicht op de gezondheid van de werknemers.

Wat houdt de functie in?

Als preventieadviseur (m/v/x):

 • werkt u onder de supervisie van de preventieadviseur niveau 1;
 • analyseert u voortdurend de risico’s op het werk met de hulp van de hiërarchische lijn;
 • ondersteunt u de werkgever en de hiërarchische lijn bij de uitvoering van het algemeen preventieplan en het jaarlijkse actieplan;
 • analyseert u in samenwerking met de hiërarchische lijn de oorzaken van arbeidsongevallen;
 • stelt u aan de werkgever alle nodige wijzigingen voor om het welzijn van de werknemers te verbeteren op grond van de wet van 04/08/1996.
Wie zoeken we?
 • Beschikken over uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden en foutloos schrijven
 • Zowel zelfstandig kunnen werken als in een team
 • Beschikken over organisatorische vaardigheden en nauwkeurig werken
 • Actief luisteren;
Wat zijn uw eventuele troeven?

Professionele ervaring in het betrokken gebied

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger middelbaar onderwijs (SO) en attest preventieadviseur niveau 2

Tweetalig NL/FR

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (voltijds).

Minimale aanvangswedde in barema C1, 0 jaar anciënniteit (hoger middelbaar onderwijs): 2.019,78 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer, 30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw curriculum vitae en motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van het referentienummer 2019-001.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.

Vacature – Preventieadviseur niveau 2 (m/v/x) Wie is uw werkgever? Aan het hoofd van de dienst SIPP van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is een preventieadviseur (niveau 1 in Veiligheid – Hygiëne) voltijds aangesteld en wordt hij bijgestaan door een persoon die een basisopleiding in preventie heeft gevolgd. De preventieadviseur staat ter beschikking van de werkgever, van […]

Afval verminderen

Reacties uitgeschakeld voor Afval verminderen

350kg: dit is de hoeveelheid afval die elke inwoner jaarlijks in het Brussels Gewest (cijfers van Brussel-Netheid) produceert. Door ons gedrag en onze consumptiegewoonten te veranderen, kan ieder van ons zijn steentje bijdragen om de hoeveelheid geproduceerde afval te verminderen. De gemeentelijke instanties hebben verschillende initiatieven opgezet die hieraan bijdragen.

 

Het composteren

Hoe begin ik met composteren?
Wanneer is mijn compost rijp?
Moet ik rekening houden met slechte geurtjes?
Kan men composteren op een terras. In een appartement?

We zijn er om uw vragen te beantwoorden. Maak gerust een afspraak met een werknemer van de dienst duurzame ontwikkeling en leefmilieu voor een demonstratie tijdens de kantooruren:
d.durable@woluwe1200.be
02.774.36.86/90 – 02.761.29.40/42
Kleurenprachtlaan 9 te 1200 Brussel

Afhankelijk van de wijk waar u woont, kunt u ook naar een van de collectieve composteerpunten gaan die door de gemeente zijn ingericht en die in samenwerking met de buurtcomités worden beheerd:

 • Demain te Roodebeek – Karrestraat
 • Dries-Cayerhuis – Voetgangersweg tussen de Driesstraat en de Paul Hymanslaan
 • Neerveld – Neerveldstraat, 101-103
 • Park van Itterbeek – Prekelindenstraat 78
 • Timmermans -J.B. Timmermansstraat 39

Het Nederlandstalig gemeenschapscentrum (ook open voor Franstaligen) en het centrum voor permanente vorming “Le Silex” zijn ook uitgerust met een composteerhoek:

 • Op-Weule – Cultuurhuis Op-Weule – Sint-Lambertusstraat 91
 • Le Silex – Vootstraat 82

Voor alle praktische informatie kunt u contact met ons opnemen.

De gemeente kent een premie toe voor de aankoop van een individueel composteervat (silo, compostbak, wormenbak…).
Het bedrag van de gemeentelijke premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van de compostbak (met een maximum van 50 €) en wordt slechts één keer per huishouden toegekend.
Plus d’infos: https://fr.woluwe1200.be/groene premies

 

Bestrijding van voedselverspilling

Er worden teveel voedingsmiddelen weggegooid die nog geschikt zijn voor consumptie, terwijl ze nuttig kunnen zijn voor hulpbehoevenden via de dienst voedselhulp.

Het College acht de voedselverspilling onaanvaardbaar, zowel vanuit milieuoogpunt, gezien de hiermee gepaard gaande afvalproductie, als op ethisch en sociaal vlak, gezien de behoeften van voedselbanken om het hoofd te bieden aan de groeiende bestaansonzekerheid.

In 2013 heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen met het oog op het vinden van oplossingen voor:

 • het toelaten aan degenen die het nodig hebben om ze te laten genieten van niet-verkochte consumptiegoederen;
 • de vermindering van de milieudruk veroorzaakt door de productie van niet-verbruikte voedingsmiddelen en het verminderen van de hoeveelheid organisch afval zonder nuttige toepassing.

Een partnership met twee plaatselijke verenigingen werd aangegaan. Zij verzamelen de giften van supermarkten en andere bedrijven en herverdelen ze onder de kwetsbare personen:

 • Entraide Saint-Henri – Georges Henrilaan 383 – 02.733.79.45
 • vzw Soleil d’hiver – soleil-dhiver@hotmail.com – 0497.28.00.79
  De vereniging beheert eveneens een “sociale vestiaire” (Andromedalaan 21B) waar kleding die nog in goede staat verkeert, een nieuw leven krijgt ten voordele van de meest behoeftige.
 • De afdeling Milieu organiseert conferenties en workshops om de voedselverspilling tegen te gaan: Koken met restjes, Minder fraai ogende groenten zijn ook lekker, Doelstelling «nul afval»…

 

Sint-Lambrechts-Woluwe in 2014 kampioen in het recycleren in Brussel!

Dankzij de mobilisatie van de inwoners tijdens een ophaalcampagne van huishoudelijke toestellen, georganiseerd door Recupel in het kader van de Recycle-Ville actie, heeft onze gemeente de titel Beste Brusselse gemeente op het vlak van het recycleren gewonnen! Sinds 2014 neemt de gemeente deel aan de Europese Week voor Afvalvermindering (EWAV).

 

Milieuvriendelijke gemeentediensten
 • Het gemeentepersoneel kreeg een bewustmakingsessie m.b.t. de afvalvermindering en de energiebesparing. Hierna een paar acties: het gebruik van herbruikbare koppen i.p.v. wegwerpbekers. Digitale communicatie krijgt de voorkeur om het papierverbruik en het printen van de documenten te beperken. De elektrische uitrusting (computers, printers, enz…) worden systematisch uitgeschakeld buiten de kantooruren.
 • Bij organisatie van evenementen door de Gemeente wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van herbruikbare bekers.
 • Het in onbruik geraakt informaticamateriaal wordt hersteld, herbruikt of gerecycleerd (recuperatie van onderdelen). Het bedrijf Cartridge Power is belast met de milieuvriendelijke recyclage van de inktpatronen. Voor elke gerecy- cleerd inktpatroon schenkt ze een gift aan AZG.
 • Het gemeenteblad Wolu Info, is gecertifieerd PEFC (papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen).

 

Eerder geven, ruilen, hergebruiken of herstellen dan weg te gooien

La Bah’utte is een weggeefwinkel die wordt georganiseerd in het Bronnenpark: hier kunnen personen de spullen die ze niet meer gebruiken ter beschikking stellen van andere inwoners en kunnen ze er eventueel zaken vinden die dan weer nuttig voor hun kunnen zijn.

Boekenboxen geven boeken eveneens de kans om een tweede leven te leiden.

De sociale boekenwinkel Dimension +, werd gecreëerd op initiatief van het sociaal huisvestingsbedrijf l’Habitation moderne. Boeken en speelgoed (volledig en in goede staat) die we niet langer gebruiken kunnen opnieuw in omloop worden gebracht en voor een zacht prijsje worden aangekocht.
Andromedalaan 104
Maandag en zaterdag van 9u tot 12u
Dinsdag tot vrijdag van 14u tot 18u
De gemeentelijke instanties hebben in 2015 hun steun verleend aan de creatie van een Repair’ café in de Ateliers van de Vootstraat – www.voot.be

 

Het mini sorteercentrum van het Gemeentehuis

In het Gemeentehuis staan containers ter beschikking van de inwoners voor het inzamelen van batterijen, batterijen en kurken of plastiek stoppen. De stoppen worden gerecupereerd door de vzw Sport for you too die deze recycleert om materiaal aan te kopen voor personen met een verlamming. De kurken worden overgebracht naar De Valpit vzw, terwijl de batterijen en accu’s worden teruggewonnen door Leefmilieu Brussel.
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan 2 (verdiep. -1)

 

350kg: dit is de hoeveelheid afval die elke inwoner jaarlijks in het Brussels Gewest (cijfers van Brussel-Netheid) produceert. Door ons gedrag en onze consumptiegewoonten te veranderen, kan ieder van ons zijn steentje bijdragen om de hoeveelheid geproduceerde afval te verminderen. De gemeentelijke instanties hebben verschillende initiatieven opgezet die hieraan bijdragen.   Het composteren Hoe begin […]

Sociaal Verhuring Kantoor (SVK)

Reacties uitgeschakeld voor Sociaal Verhuring Kantoor (SVK)

Sociaal Verhuring Kantoor
van Sint-Lambrechts-Woluwe
Georges Henrilaan 399
02.763.48.39
aiswsl@skynet.be

 

Het Sociaal verhuring kantoor ontvangt de eigenaren en kandidaat-huurders enkel op afspraak.

Het SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft tot doel om:

 • de eigenaren die aan het agentschap het beheer van hun woning toevertrouwen, van tal van voordelen en van een kwaliteitsvolle service te laten genieten;
 • te voldoen aan de huurbehoeften van een cliënteel dat voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden.

 

Welk voordeel heeft men erbij om als eigenaar beroep te doen op het SVK?

Het SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe:

 • neemt het beheer van uw woning op zich en verhuurt uw woning voor u;
 • betaalt u de huur uit, wat er ook gebeurt;
 • ontlast u van alle huurproblemen;
 • helpt u om eventueel van renovatiepremies te genieten.

 

Welk voordeel heeft men erbij om als huurder beroep te doen op het SVK?

Het SVK biedt u aan om:

 • u kwaliteitsvolle woningen te verhuren tegen een huurprijs aangepast aan uw inkomen;
 • een regelmatige en gepersonaliseerde sociale opvolging te doen in verband met de huur van uw woning;
 • u te laten genieten van een huurovereenkomst die volledig wettelijk in orde is;
 • u te laten genieten van een deskundige en beschikbare gesprekspartner.

 

Sociaal Verhuring Kantoor van Sint-Lambrechts-Woluwe Georges Henrilaan 399 02.763.48.39 aiswsl@skynet.be   Het Sociaal verhuring kantoor ontvangt de eigenaren en kandidaat-huurders enkel op afspraak. Het SVK van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft tot doel om: de eigenaren die aan het agentschap het beheer van hun woning toevertrouwen, van tal van voordelen en van een kwaliteitsvolle service te laten genieten; […]