Reispas (paspoort)

Het gemeentehuis, 2, Paul Hymanslaan – 1200 Brussel

Aflevering reispassen
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
1200 – Brussel
02.761.27.10
02.761.29.55
pass@woluwe1200.be
        

Openingsuren, zonder afspraak

 • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • Woensdag: van 8u tot 15u
 • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)
 

 
 
De dienst Bevolking ontvangt u in gebarentaal. Maak dan een afspraak met Geneviève DEBROUWER op het adres pass@woluwe1200.be.  Dank u voor het rekening houden met zijn studies in het Frans van gebarentaal.
 
 
De geldigheidsduur van een reispas, afgeleverd voor een volwassene + 18), is 7 jaar. Voor een kind (- 18) blijft de geldigheidsduur 5 jaar.De aanvrager biedt zich persoonlijk aan, vergezeld van het kind indien er een reispas voor wordt aangevraagd. De dienst levert de biometrische reispassen, met het scan van de foto, vingerafdruk van de vingers, en elektronische handtekening van de aanvrager. Voor meer inlichtingen over biometrie, kunt U de website van de FOD Buitenlandse Zaken bezoeken : http://diplomatie.belgium.be.
 
Aanvraag nieuwe reispas (voor volwassenen)

Zich persoonlijk aanmelden met:

 • geldige identiteitskaart;
 • 1 foto;
 • de vervallen reispas (op aanvraag kan u deze terugkrijgen na annulering).

Wachttijd:

 • 2 weken – prijs: 94 €
 • 2 dagen – prijs: 270 €

 

Reispas voor een kind jonger dan 18 jaar

Zich persoonlijk en vergezeld van het kind aanmelden met:

 • uw identiteitskaart (ouder bij wie het kind woont);
 • 1 foto van het kind;
 • de vervallen reispas (op aanvraag kan u deze terugkrijgen na annulering).

Wachttijd:

 • 2 weken – prijs : 35 €
 • 2 dagen – prijs : 210 €

 

Paspoort (reispas) voor Belgen die in het buitenland ingeschreven zijn

Sinds januari 2018 kunnen Belgen die bij een Belgisch consulaat in het buitenland ingeschreven zijn, hun paspoort in België aanvragen.

Waar?

 • In hun laatste hoofdverblijfgemeente in België (de gemeente waar ze laatst ingeschreven waren in België);
 • zoniet (geen laatste hoofdverblijfgemeente in België), in hun geboortegemeente;
 • zoniet (geen geboorte in België), in de gemeente van hun keuze.

Hoe?

Men moet zich persoonlijk komen aanbieden, met zijn identiteitsbewijs en zijn vervallen paspoort indien men er een had, evenals pasfoto’s die conform de ICAO-normen zijn.
De gemeente scant de foto, neemt de vingerafdrukken en vraagt om te betalen.
Deze informatie wordt automatisch doorgegeven aan het inschrijvingsconsulaat dat beslist om het paspoort al dan niet te laten aanmaken.
Het paspoort zal geleverd worden aan de dienst Paspoorten van Sint-Lambrechts-Woluwe. De productietermijn omvat de gebruikelijke termijn (ongeveer 10 dagen), plus de tijd die nodig is om de goedkeuring te verkrijgen van het consulaat, die tijdsduur varieert naargelang van de bevoegde diplomatieke post.
In geval er zich een probleem stelt, zal het consulaat rechtstreeks contact opnemen met de aanvrager, aangezien de gemeente geen enkele beslissingsbevoegdheid ter zake heeft en alleen maar de gegevens registreert.

Prijs:

 • minder dan 18 jaar: 35 €
 • minder dan 18 jaar dringend: 210 €
 • meer dan de 18 jaar: 94 €
 • meer dan 18 jaar dringend: 270 €

 

Reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Bepaalde vreemdelingen die in België verblijven, kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen dat dienst doet als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.
Als u in deze situatie verkeert, moet u sinds 1 januari 2018 een reisdocument bij de dienst Paspoorten van uw gemeentebestuur aanvragen.

U bent een erkend vluchteling of u bent staatloos?

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij de dienst Paspoorten van uw gemeente doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto (kwaliteitseisen pasfoto, klik hier) meebrengen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een buitenlands identiteitsbewijs voor kinderen.
Als uw papieren en uw statuut in orde zijn, registreert de dienst Paspoorten van uw gemeente de aanvraag van een reisdocument meteen.

U bent vreemdeling maar geen erkend vluchteling of niet staatloos?

Om een aanvraag bij de dienst Paspoorten van uw gemeente te kunnen indienen, moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen.

1. Ga aan de hand van  deze vragenlijst (Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een reis titel voor buitenlanders?) na of u voldoet aan de voorwaarden en welk(e) document(en) u moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen

2. Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be (met het onderwerp: “Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling”) of een brief (FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel) met vermelding van de volgende gegevens:

 • uw naam en voornamen;
 • uw geboorteplaats;
 • uw nationaliteit;
 • een kopie van uw verblijfstitel;
 • een kopie van alle andere documenten betreffende uw situatie.

Een aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of de voogd.

3. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen (de onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken), hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag bij de dienst Paspoorten van uw gemeente samen met de identiteitsdocumenten en een normconforme foto (externe link) in te dienen.

Prijs:

 • minder dan 18 jaar: 41 €
 • minder dan 18 jaar dringend: 210 €
 • meer dan de 18 jaar: 90 €
 • meer dan 18 jaar dringend: 260 €

 

Vereiste kwaliteit van de foto’s voor een reispas:
 • de foto moet recent zijn (minder dan 6 maanden), in kleur en op witte achtergrond (geen kleurkopie, geen scan);
 • formaat van de foto : 35 x 45 mm de randen niet inbegrepen;
 • de hoogte van het hoofd, gemeten vanaf de onderkant van de kin tot de kruin, bedraagt tussen 25 en 35 mm maximum;
 • de houder moet het gelaat onbedekt laten (geen hoed, geen hoofddoek, geen zwarte brilglazen);
 • de houder moet alleen op de foto staan;
 • de uitdrukking van het gezicht moet neutraal zijn (geen glimlach, geen zichtbare tanden).