Rijbewijs

Rijbewijs
Gemeentehuis
Paul Hymanslaan, 2
02/761.27.10 – 02/761.29.55
auto@woluwe1200.be

        

Openingsuren, zonder afspraak

 • Maandag en vrijdag: van 8u tot 13u
 • Woensdag: van 8u tot 15u
 • Dinsdag en donderdag: van 8u tot 19u
  (aflevering laatste ticket om 18u30)

 

 

De dienst Bevolking ontvangt u in gebarentaal. Maak dan een afspraak met Geneviève DEBROUWER op het adres auto@woluwe1200.be. Dank u voor het rekening houden met zijn studies in het Frans van gebarentaal.

 

Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs 18 maanden geldig (zonder begeleider):

 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen sedert minder dan 3 jaar
 • minimum 18 jaar oud zijn
 • 20 uren praktische lessen (bekwaamheidsattest)
 • kan noch hernieuwd noch verlengd worden
 • alleen geldig in België
 • twee foto’s op witte achtergrond
 • prijs : 26 €

Sinds 17/10/2022 kunnen aanvragen voor voorlopige rijbewijzen M18 online worden ingediend. Burgers die deze aanvraag online willen doen, moeten hun eID-kaart en een lezer hebben en alle vereiste documenten: https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/

De burger moet zich voor de afhaling persoonlijk aanbieden met alle originele documenten. De betaling gebeurt wanneer het rijbewijs wordt afgehaald.

 

Voorlopig rijbewijs 36 maanden geldig (met begeleider):

 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen sedert minder dan 3 jaar
 • minimum 17 jaar oud zijn
 • kan noch hernieuwd noch verlengd worden
 • de begeleider moet houder zijn van een rijbewijs sedert minimum 8 jaar en
 • niet ontzet geweest zijn gedurende de vorige 3 jaar
 • alleen geldig in België
 • twee foto’s op witte achtergrond
 • prijs : 26 €

 

Voorlopig rijbewijs model 3

 • afgeleverd voor alle categorieën behalve voor categorie B
 • prijs : 26 €

 

Rijbewijs

Eenmaal geslaagd voor het praktisch examen, meldt de aanvrager zich aan bij het loket “Rijbewijzen” met het attest van welslagen, de identiteitskaart en een recente foto op witte achtergrond (geen kleurkopie, geen scan).
Prijs : 26 €

 

Hoe een duplicaat bekomen?

 1. Bij verlies of diefstal : eerst aangifte doen bij het politiebureau. Nadien zich aanmelden aan het loket “Rijbewijzen” met het document van de politie en een recente foto op witte achtergrond. Prijs : 26 €
 2. Bij spontane hernieuwing : een foto op witte achtergrond meebrengen.
  Prijs : 26 €

 

Rijbewijs uitgereikt  van de Europese Economische Ruimte (EER)

Het is niet nodig om een Belgisch rijbewijs te behalen maar het rijbewijs van het EER-land moet wel geregistreerd worden bij de dienst “Rijbewijzen”, mits voorlegging van het origineel en 3 kopijen van dit rijbewijs.

 

Hoe een internationaal rijbewijs bekomen?

U moet zich persoonlijk aanmelden met uw identiteitskaart, uw rijbewijs en twee recente foto’s op witte achtergrond. Indien u in het bezit bent van een rijbewijs afgeleverd door een EER-lidstaat, dient u eerst uw rijbewijs te laten inschrijven.
Prijs : 26 €

Meer info

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Transport