Handel en stedenbouwkundige vergunning

Dienst Stedenbouw
Wolu Techni-cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.761.28.14
urb.sted@woluwe1200.be

 

Een stedenbouwkundige vergunning is verplicht wanneer men raakt aan de structuur, de gevel, het volume of de bestemming van een gebouw (meestal van een gewezen handelszaak naar een horeca-zaak).

Alvorens met de werken te beginnen in één van de vier voormelde aspecten, moet men ABSOLUUT een stedenbouwkundige vergunning krijgen.

Bovendien kan het gebeuren dat uw aanvraag geldt voor een goed binnen een perimeter die geregeld wordt door een stedenbouwkundig reglement dat niet toelaat dat er een producerende, commerciële of industriële activiteit wordt uitgeoefend. Vraag altijd eerst om inlichtingen bij de dienst Stedenbouw die u graag behulpzaam zal zijn.

Voor bepaalde werken zal u verplicht beroep moeten doen op de diensten van een architect, maar andere kleine werken binnenshuis kunnen soms al worden uitgevoerd voor u een stedenbouwkundige vergunning op zak hebt.

Goed om weten is ook dat de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning geen garantie is voor de afgifte van andere toelatingen (bv. brand of hygiëne).

Voor u uw vergunning hebt, mag u dus niet aan de werken beginnen.

NB: Veel handelaren denken dat ze de achteruitbouwzone als terras, tentoontellingsruimte, verkoopruimte of zelfs als opslagplaats mogen gebruiken. Niets is minder waar. Het staat duidelijk aangegeven in het gemeentereglement dat de achteruitbouwzone voorbehouden is voor tuinen met de strikt beperkte en voorbehouden zone voor de toegang tot de garage wanneer er een is en/of de toegang tot het pand.
Nog een nuttige wenk: de gemeente beschikt over een algemene beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot de inplanning van de plaatselijke ruimtelijke ordening. Dus zelfs wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, is dat nog geen waarborg voor de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning.