Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Afdeling Strategie en Mobiliteit
Wolu Techni-Cité
Stokkelsesteenweg, 80
02.774.35.19
02.774.36.27 (fax)
        
Van maandag tot vrijdag
Van 8u tot 12u en van 13u30 tot 15u
 
 
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is van kracht sinds 16 december 2013, datum van goedkeuring ervan door de gemeenteraad.

Gezien de groeiende verkeers- en parkeerproblemen op het grondgebied van onze gemeente, is besloten tot een algemeen GMP. Het gaat erom dat we met z’n allen over mobiliteit en toegankelijkheid in onze gemeente nadenken om een toekomstvisie te kunnen uitwerken waarop we ons kunnen baseren om projecten op te zetten die een betere levenskwaliteit en een verhoogde veiligheid garanderen voor alle gebruikers van de openbare ruimte.

Na een eerste diagnosefase, heeft de afdeling Strategie en Mobiliteit, bijgestaan door een gespecialiseerd studiebureau, een scenario opgemaakt, genaamd “duurzame mobiliteit” dat past in het kader van de lokale agenda 21. Doel is de openbare ruimte te herschikken, rekening houdende met een betere verdeling ervan voor de gebruikers.

 

Het gaat o.a. over:
  • een samenhangend systeem van verplaatsingen te organiseren dat multimodaal, getrapt en doeltreffend bewegwijzerd is;
  • een antwoord te bieden op de bereikbaarheid van veel gebruikte plaatsen;
  • het stappen en fietsen te bevorderen (zachte en lokale mobiliteit) alsook het openbaar vervoer;
  • de groene zones van de gemeente te benuttigen door verplaatsingstrajecten voor de voetgangers en fietsers uit te werken met aandacht voor de doorgang van personen met beperkte mobiliteit;
  • een rationeel gebruik van de wagen aan te moedigen;
  • een samenhangend parkeersysteem uit te dokteren dat aansluit op de verplaatsingsnoden.

Deze acties moeten bovendien leiden tot de verbetering van de levenskwaliteit, door de residentiële wijken te behoeden van het doorgangsverkeer. Dit gebeurt door het verbeteren van de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de voetgangerszones, door de ontwikkeling van de plaatselijke levensactiviteiten in de openbare plaatsen voorrang te verlenen en door maatregelen voor de vermindering van verkeersoverlast (lawaai, milieuvervuiling) voor te stellen.

 

Raadpleeg hier de diagnose (fase 1)

GMP – Verslag – Diagnose
GMP – Cartographische atlas
GMP – Objectieven

 

Bekijk het scenario voor duurzame mobiliteit en het actieplan (fases 2 en 3)

GMP – Verslag van de fasen 2 en 3 van augustus 2013
GMP – Cartogarfische atlas
GMP – Actieprogramma projectfiches van augustus 2013
GMP – Samenvatting