Participerend budget Woluwe 1200Woluwe 1200 - we bezoeken de windmolen

Praktische informatie over het leven in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Engels

Sint-Lambrechts-Woluwe verwelkomt u met alle plezier in uw taal

Français | Nederlands | EnglishEspañol

Het College van Burgemeester en Schepenen wenste al sinds vele jaren zijn inwoners van buitenlandse nationaliteit of afkomst op een meer gepersonaliseerde wijze te ontvangen door hen in de mogelijkheid te stellen zich bij contacten uit te drukken in de taal die ze het beste kennen.

In onze gemeente zoals in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het Frans weliswaar de meest gebruikte taal en vormt ze samen met het Nederlands de belangrijkste officiële taal.

Wij zijn echter altijd van mening geweest dat, zonder voorbij te gaan aan de wettelijke verplichting om voor formele en administratieve akten gebruik te maken van een van beide officiële talen, het gebruik van de taal die onze inwoners van buitenlandse nationaliteit of afkomst verstaan, blijk zou geven van aandacht en hoffelijkheid. De diversiteit van de bevolking in de Brusselse gemeenten is alom bekend. Er wonen veel mensen uit de Europese gemeenschap, maar ook veel mensen uit landen buiten de Europese Unie.

Binnen ons gemeentebestuur krijgen meerdere ambtenaren een opleiding in vreemde talen. Zij verwelkomen u graag in het Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Mandarijns, Arabisch, Engels, enz. In dit verband kent het College een premie toe aan de ambtenaren die hun mondelinge taalvaardigheid in een van bovengenoemde talen verfijnen.

Om u nog aangenamer te verwelkomen in onze gemeente hebben wij essentiële informatie met betrekking tot veelgestelde vragen samengevat en in verschillende talen vertaald.

Wij raden u aan deze brochure te lezen en wij wensen u van harte welkom in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Philippe Jaquemyns                                 Jacqueline Destrée-Laurent                                       Olivier Maingain
Schepen van relaties                                Schepen van burgerlijke stand / bevolking             Burgemeester
met de Europese gemeenschappen

Zich inschrijven als inwoner

Dagelijks leven

Zich verplaatsen in SLW
Kinderopvang
Onderwijs
Gezinsleven
Sport en jeugd
Cultureel en verenigingsleven
Burgerdeelname